'พรเพชร'ชี้อภิปรายนโยบาย2วันพอ ยันส.ว.ไม่จองกฐินรมต.


   

17 ก.ค. 62 - นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการนัดประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาล ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ตามที่ประสานกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) และ วิปฝ่ายค้าน จะกำหนดวันแถลงนโยบายและอภิปราย วันที่ 25 - 26 ก.ค. ซึ่งมองว่าระยะเวลา 2 วันเพียงพอต่อการแถลงและอภิปรายนโยบายของรัฐบาล เพราะหากผู้อภิปรายอภิปรายในกรอบของนโยบายรัฐบาลเสนอแนะ เพื่อให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติและไม่อภิปรายนอกกรอบ หรือนอกประเด็น 

ทั้งนี้ในส่วนของ ส.ว. นั้น ยังไม่ได้กำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรายนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาล เบื้องต้นคาดว่าจะหารือในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ได้รับหนังสือหรือเอกสารว่าด้วยนโยบายของรัฐบาล ช่วงปลายสัปดาห์นี้ 

นายพรเพชร กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นในหลักการของการอภิปรายนโยบายรัฐบาลของ ส.ว.นั้น จะพิจารณาเนื้อหาของนโยบาย ขณะที่ ส.ว. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรืออดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อาจนำประเด็นที่เคยศึกษาและเป็นแนวทางร่วมอภิปราย เพื่อให้ข้อเสนอแนะได้ แต่คงไม่ลงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน รวมถึงจะไม่อภิปรายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล 

ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า ส.ว.จะได้เตรียมตัวอภิปรายนโยบายรัฐบาลผ่านการยื่นเจตจำนงของอภิปราย เบื้องต้นอาจต้องจัดสรรเวลาที่เหมาะสมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ คณะรัฐมนตรี, ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน, ส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. อย่างไรก็ตามส่วนตัวต้องการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในหลายประเด็น อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง การพัฒนาการเมือง ในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการทำงานด้านการปฏิรูปการเมืองและการบังคับใช้กฎหมาย 

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่า การอภิปรายของ ส.ว.จะเป็นเสมือนองครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น เชื่อว่า ส.ว. ไม่ทำหน้าที่ดังกล่าว เพราะหน้าที่ของ ส.ว. คือ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน.


เห็นแล้วตาร้อน! วานนี้ (๒๒ สิงหาคม) ป.ป.ช.เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๑๔ ราย

ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"