'สุริยะ'ลั่นดัน12อุตฯเป้าหมายพร้อมอุ้มเอสเอ็มอี


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.ค. 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 ว่าขณะนี้เศรษฐกิจโลกกำลังซบเซา เห็นได้จากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ชะลอตัว เช่น เศรษฐกิจจีนที่ตกต่ำสุดในรอบ 28 ปี สิงคโปร์ตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็นปัญหาที่ไทยกำลังเผชิญ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่เรื่องเร่งด่วนที่ตนจะเข้ามาดำเนินการก่อน คือ การส่งเสริม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่แห่งอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิตอล และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นต้น

นอกจากนี้ จะเร่งหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) โดยเบื้องต้นมีแนวคิดหารือกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เพื่อหารือถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการด้านการเงิน ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ เช่น เรื่องเครดิตบูโร การลดอุปสรรคในการการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้มีธรรมาภิบาลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของเรื่องการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั้น นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีต้องไปหารือกันให้ได้ข้อสรุปก่อน หากปรับค่าแรงขึ้นจะเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคปลายทาง

สำหรับโครงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายที่จะกระจายโครงการลงทุนต่างๆ ไปยังพื้นที่อื่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศ ขณะที่ความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไทยสั่งปิดเหมืองทองอัคราของบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด จำกัดบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ

นายสุริยะ กล่าวว่า การบริหารจัดการเรื่องอ้อยและน้ำตาลนั้น ต้องดูแลให้เหมาะสม ดังนั้นการจะดูแลให้ราคาอ้อยขั้นต้นปรับขึ้นไปอยู่ที่ 1,000 บาทต่อตัน ขอศึกษารายละเอียดก่อน ที่สำคัญต้องไม่ให้ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก(ดับเบิลยูทีโอ:WTO) ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นเดือนส.ค.นี้ มีกำหนดการเดินสายพบภาคเอกชนที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งร่วมกันผลักดันส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ รมว.อุตสาหกรรม จะเข้าหารือกับสมาชิก ส.อ.ท.นั้น ทางภาคเอกชนเตรียมเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางสนับสนุนการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐว่าต้องมีสัดส่วนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 50-60% เพราะปัจจุบันมีเพียงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้ช้ินส่วนที่ผลิตขึ้นในประเทศสูงถึง 60-70% รวมถึงจะเสนอให้มีการสนับสนุนจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม เพื่อต่อยอดและช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ ยังมองว่ามาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทของธปท. ขณะนี้เป็นเพียงมาตรการแก้ปัญหาในระยะสั้น แต่ภาคเอกชนอยากให้ธปท.มีมาตรการดูแลค่าเงินบาทในระยะยาวมากขึ้น เพื่อรองรับความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะข้างหน้า เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากปัจจุบัน 1.75% เพื่อชะลอการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาเก็งกำไรจากค่าเงิน
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ