"อนุทิน"เข้าสธ.วันแรก ลั่นจะทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณราชวงศ์จักรี เพื่อถวายเทิดพระเกียรติ


   


  
 18ก.ค.62- ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล  มอบแนวทางการทำงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สธ. โดยมีนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

นายอนุทิน    กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศและประชาชนคนไทย หลักในการทำงานช่วงแรกระหว่างรอการแถลงนโยบายของพณฯนายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ประการสำคัญคือขอให้เร่งรัดงานสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการถวายและเทิดพระเกียรติให้ประชาชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทำเพื่อประชาชน โดย ขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่16  ก.ค. 2562  มอบให้ทุกท่านเป็นแนวทางการทำงาน ดังนี้ 


“งานใดๆ ก็ต้องมีอุปสรรค งานใดๆ ก็ต้องมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหา และเข้าหางาน เพื่อให้การบริหารประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทน”

ในเรื่องการบริการประชาชน  ขอเน้นการให้บริการประชาชนที่ดี มีคุณภาพ เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี จะช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐ โดยมีสโลแกนว่า “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” ทั้งนี้ จะลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้กำลังใจ/รับฟังปัญหา ขอให้การต้อนรับเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่เป็นภาระต่อพื้นที่

 

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย สธ.  กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานด้านสุขภาพ โดยจะร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องการเห็นมี 3 ประเด็นคือ 1. รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เน้นการดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค 2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ลดความแออัดในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  3.ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข ให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ของตนเอง มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในทุกหน่วยบริการ


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต