พยานหลักฐานเพียงพอไม่ต้องทำการไต่สวน!ศาลรธน.นัดแล้ววันพิพากษาคดี 4 รมต.ถือหุ้นสัมปทานเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน


เพิ่มเพื่อน    

19 ก.ค.62 - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวกรณี กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรับธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายสุววิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) หรือไม่ 

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ ได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจาณาได้  จึงไม่ทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญิติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจาณราของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. และหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นหนังสือ ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"