ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปฟะ?'เกษียร'โวยใส่ไฟอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครอง!


   

20 ก.ค.62 - นายเกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ โพสต์บทกลอนลงในเฟซบุ๊ก Kasian Tejapira โดยมีเนื้อหาดังนี้

ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปฟะ?

คนที่ล้มซึ่งหน้าคาตาเห็น

คนไม่ฟ้องหรือเป็นด้วยบอดใบ้

คนที่ค้านการโค่นโดนใส่ไฟ

ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปฟะ

โพสต์จองนายเกษียร มีขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 รับคำร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49