นัดนักลงทุนพบผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย


เพิ่มเพื่อน    

 

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี จัดงาน “Technology Investment Conference 2019: Smart Ageing” เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีจากวิทยากรระดับสากล และเปิดโอกาสหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรผู้สนใจที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน พร้อมสร้างโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ ขยายตลาดด้านเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย สร้างโอกาสสนับสนุนทางการเงินและสร้างคู่ค้าธุรกิจ

      นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า เวทีนี้เป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยจากวิทยากรระดับสากล รวมถึงเปิดโอกาสการหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน โดยงานนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยได้พบกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรและบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Global Coalition on Aging, World Business Angels Investment Forum (WBAF), HexGn, Amazon Web Service, Japan Science and Technology Agency (JST) และ Frost & Sullivan (APAC) ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ อาทิ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุไทยและโลก แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น (Society 5.0) เศรษฐกิจเพื่อผู้สูงวัย และโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

      “เราทุกคนตระหนักดีว่าประเทศไทยและทั่วโลกกำลังจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัย ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2564 หรือภายใน 2 ปี โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการว่า อีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 20 ล้านคน การวิเคราะห์แนวโน้มและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์กลุ่มประชากรของประเทศ งานสัมมนาในวันนี้จะเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีแห่งอนาคต การฟังมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจ แนวทางการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อผู้สูงวัยจากนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่ง สสว.จะมีส่วนในการผลักดันการดำเนินการเชิงพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีสำหรับตลาดผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ของนักประดิษฐ์ นักลงทุนและผู้บริโภค และผลักดันภาพเศรษฐกิจเงินที่ดีขึ้น” ผู้อำนวยการ สสว.กล่าว

      ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จากนั้นจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด (Super Aged Society) ในปี 2574 จะมีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 28 สวทช.ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงาน Technology Investment Conference 2019 ร่วมกับ สสว. ภายใต้หัวข้อ “Smart Ageing” นี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบนิเวศเทคโนโลยสตาร์ทอัพไทย การอัพเดตเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยี และการขยายโอกาสการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจชองประเทศ ซึ่ง สวทช.มีส่วนในการผลักดันจากการริเริ่มและผลักดันโครงการนวัตกรรมจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น บัญชีนวัตกรรมไทย,  Research Gap Fund,  Start-up Voucher, NSTDA Startup  เป็นต้น

      ปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนบริษัทที่กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้น เช่น ผลประโยชน์ด้านภาษีบุคคลละ 100,000 บาท และแพลตฟอร์มสำหรับการระดมทุนและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกแนวทางสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศ คือ การเพิ่มจำนวนและทักษะของนักลงทุน Angel Investors อย่างเร่งด่วน ซึ่ง Angel Investor มีหลายคนที่มีความปรารถนาที่จะลงทุนแต่ขาดความรู้ ส่วนผู้ที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนให้ดีขึ้น แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากขาดต้นทุนของทักษะและความเสี่ยง ซึ่งปัญหาต้องได้รับการแก้ไขในหลายระดับ

      สสว.และ สวทช.มุ่งเน้นให้ประเทศมีแนวทางการพัฒนานักลงทุน Angel Investors สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ World Business Angel Forum (WBAF) เพื่อยกระดับนักลงทุนไทยโดยเชื่อมกับเครือข่ายนักลงทุน Angels ทั่วโลก และพัฒนาทักษะไม่เพียงนักลงทุนไทย แต่ยังดึงดูดให้นักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนา Angel Investors ระดับโลกจาก WBAF จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจการลงทุน Smart Ageing เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตอบสนองความต้องการสังคมผู้สูงวัยอายุและประเทศต่อไป.


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"