'สมพงษ์'เซ็นคำสั่งตั้ง 4 กุนซือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย


   

22 ก.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นอย่างมีประสทิธิภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับพรรค ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียนพรรคการเมือง สมควรที่หัวหน้าพรรคจะมีที่ปรึกษาจากบุคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง กฎหมายและการต่างประเพื่อให้คำปรึกษา  

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ67(5) จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งดังนี้ 1.นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง 2.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง 3.รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นที่ปรึกาษด้านกฎหมาย 4.นางนลินี ทวีศิลป์ เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์