วธ.จัดการแสดงและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10


   

23 ก.ค. 62-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 วธ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยตลอดเดือนนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด รวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติดุริยางค์ นบประโคมประเลง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กิจกรรมการบรรเลงขับร้องประสานเสียง เพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยคณะ Bangkok Japanese Chorus สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย รำถวายพระพร ชุดกิ่งไม้เงินทอง โดยนาฏศิลป์ไทย อากิโมโต้ การแสดงชุด เรอิวะโนะฮิคาริ คณะซากุยะ และคณะซากุระ รีวิว และละครเรื่องมโนห์รา หรือ สุธนชาดกของกรมศิลปากร และคณะนาฏศิลป์ไทยอากิโมโต้


ส่วนกิจกรรมของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 24 ก.ค.มีการจัดพิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดย และวันที่ 25 ก.ค. มีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง                 รามเกียรติ ตอน มารร่ายพ่ายพระบารมี พระจักรีครองนคร สำหรับในวันที่ 26 ก.ค. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า) ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ การแสดงรำถวายพระพร สวดทำนองสรภัญญะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การบรรเลงดนตรีไทย-ดนตรีสากล กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ การแสดงรำโคมถวายพระพรพร้อมดนตรี การแสดงโขน และการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ขณะที่กรมการศาสนา (ศน.)จัดพิธีเจริญ                  พระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามในวันที่ 27 ก.ค. และให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมสมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

                "สำหรับในวันที่ 27-28 ก.ค.นี้ สำนักปลัด วธ.ได้กำหนดจัดนิทรรศการพร้อมเครื่องราชสักการะ และโต๊ะลงนามถวายพระพร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีพระราชกรณียกิจ รวมทั้งร่วมกับชุมชนคุณธรรม และองค์กรเครือข่าย               จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดคูคลอง อีกทั้งยังมีการจัดฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยานไฟฟ้า ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม กิจกรรม ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายศิลปินร่วมสร้างสรรค์การวาดรูปลงในถุงผ้า และถุงยากระดาษพอเพียงให้กับโรงพยาบาลสำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค การจำหน่ายสินค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่ายทางศาสนา สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ยังรวบรวมภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจในอดีตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดฉายระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. ณ โรงหนัง     ศรีศาลายา  และรถโรงหนังอีกด้วย"รมต.วธ. กล่าว


 


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"