ห่วงบาทแข็ง-ภัยแล้ง ฉุดส่งออกข้าวไทยวูบ ครึ่งปีลดไปแล้ว 19%


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ค. 2562 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวน และค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ประมาณ 5% และแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงจากภาวะภัยแล้งอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง และทำให้ราคาสูงขึ้น ส่วนตลาดข้าวหอมภายในประเทศขยายตัวมากขึ้นและมีผู้ประกอบการในตลาดมากขึ้น ทำให้เหลือข้าวที่สามารถส่งออกได้ลงดลงและส่งผลให้ราคาข้าวหอมยังคงอยู่ในระดับสูง

ในขณะที่จีนมีปริมาณสต๊อกข้าวปริมาณมาก ทำให้ความต้องการนำเข้าลดลง ขณะเดียวกันยังมีการระบายข้าวเก่าในสต๊อกที่เก็บสำรองไว้ออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้น ขณะที่ข้าวบางส่วนถูกส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา ทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในแอฟริกา ส่วนประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญมีการปรับนโยบายในการนำเข้าข้าวจากประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์มีการปรับนโยบายการนำเข้าข้าวโดยให้เอกชนมีบทบาทในการนำเข้ามากยิ่งขึ้น ทางด้านอินโดนีเซียยังคงมีสต๊อกข้าวจำนวนมาก ทำให้มีแนวโน้มที่ลดการนำเข้าลง

ทั้งนี้สมาคมจึงได้ปรับการคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวของไทยในปี 2562 นี้อยู่ที่ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นค่าเงินบาทอยู่ที่ 145,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยจะมีปริมาณการส่งออกในปีนี้อยู่ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นค่าเงินบาทอยู่ที่ 155,000 ล้านบาท สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการส่งออกหดตัวลดลง 19.6% หรือมีปริมาณการส่งออกที่ 4.36 ล้านตัน 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 สมาคมคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีการส่งออกข้าวอยู่ที่ประมาณ 9.7 ล้านตัน เติบโต 5.43% อินเดีย 12 ล้านตัน ส่วนเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยคาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน ปากีสถาน 4 ล้านตัน ลดลง 2.44% จีน 3.5 ล้านตัน เติบโตเพิ่มขึ้น 16.67% สหรัฐ 3.18 ล้านตัน เติบโต 5.83% เมียนมา 2.6 ล้านตัน ลดลง 7.14% และ กัมพูชา 1.3 ล้านตัน 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์