ปลัดอว.เตรียมหารือ"ปลดล็อก"กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รับมือโลกเปลี่ยน


เพิ่มเพื่อน    

26ก.ค.62-นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้ปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ในรายละเอียดให้ได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือนนั้น สำหรับ มคอ. เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งประกาศมาตั้งแต่ปี 2558 และปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2561 ดังนั้นตนคิดว่าต้องมีการหารือกับ รมว.อว. ว่า การปลดล็อกครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคืออะไร  ต้องการปรับเพื่อให้มหาวิทยาลัยแสดงศักยภาพได้เต็มที่ หรือ ต้องการเติมพลังให้มหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงจะสามารถมาศึกษาในรายละเอียดได้ว่า  เรื่องอะไรบ้างที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันที่การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เช่น เด็กทุกวันนี้ ไม่ได้เรียนเพื่อต้องการปริญญา  มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว โดยอาจเปิดสอนเป็นหลักสูตรเฉพาะ ที่คนสนใจเรียน  หรือเปิดโอกาสให้มีการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต ข้ามสถานได้ เป็นต้น  เพื่อจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น ส่งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) เห็นชอบ โดยคาดว่า จะจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นได้ทันภายใน 3 เดือน  ส่วนการปรับมากน้อยแค่ไหนนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบ ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งบางอย่างจำเป็นต้องปรับก็ปรับ บางอย่างที่ไม่ทันสมัย ไม่เข้ากับยุคปัจจุบัน หากจำเป็นต้องยกเลิก ก็ต้องเลิก

ด้านนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ตนเชื่อว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่ง รู้สึกเช่นเดียวกันว่า มคอ. สร้างภาระในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอาจารย์ที่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทำอยู่แล้ว เพราะต้องใช้ในการประเมินเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยใช้มาตรฐานระดับสากล  แต่ก็เข้าใจว่า ยังจำเป็นต้องมีมคอ. กำกับดูแลหลักสูตรอยู่ด้วย เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีมาตรฐานไม่เท่ากัน  ดังนั้นจึงอาจไม่จำเป็นต้องยกเลิก มคอ.แต่ขอให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว

“ส่วนที่ รมว.อว. จะเข้าร่วมกับฟังปัญหาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมวันที่ ‪25 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นั้น ทปอ. ได้เตรียมข้อมูลรายงานหลายเรื่องทั้ง การปรับการรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563   ตัวเลขความต้องการกำลังคนของประเทศในสาขาต่าง ๆ กำลังการผลิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้”อธิการบดี สจล. กล่าว‬
 


"แดงส้ม ๓ นิ้ว" เกิดการยิงกันเองในหมู่คณะ เป็นเรื่องไม่ผิดคาดหมาย! ประหนึ่ง "อาถรรพณ์แผ่นดิน" เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนแล้วเมื่อ ๘๘ ปีก่อนโน้น!

'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"