ศักดิ์สยาม ลั่นทุกเรื่องต้องเป็นไปตามกฎหมาย


   

31 ก.ค. 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดพร้อมมอบนโยบายให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่านโยบายคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ลดภาระงบประมาณให้รัฐบาล โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ ทุกโครงการของกระทรวงคมนาคม ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
  
“ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งงานแล้วก็ตาม แต่ผมกับรัฐมนตรีช่วยทั้ง 2 ท่าน ก็จะช่วยกันดูแลงานคมนาคม โดยเน้นทุกด้านต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ ย้ำเรื่องค่าโง่จะต้องไม่มี ทั้งนี้ หลังจากมอบนโยบายไปแล้ววั้นนี้ แต่ละหน่วยจะต้องส่งการบ้านภายใน 1 เดือน ผมยืนยันว่าทุกเรื่องที่ทำ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย พวกเราต้องไม่ติดคุก หรือหนีออกต่างประเทศ พร้อมยินดีเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย และที่สำคัญต้องเชื่อว่าข้าราชการของกระทรวงคมนาคมเก่ง เราแค่มานำเสนอนโยบายให้เขาไปทำเท่านั้น” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายปรับเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็วบนถนนหลวงที่มีช่องจราจร 4 เลนขึ้นไป จากเดิมไม่เกิน 90 กม./ชม. เพิ่มเป็น 120 กม./ชม. เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความเร็วระดับนี้อยู่แล้ว ทำให้เกิดการคล่องตัวด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โครงการที่สามารถดำเนินการได้เร็วและง่าย คือ การยกเลิกไม้กั้นในส่วนของทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โดยจะใช้ระบบเทคโนโลยีมาดำเนินการแทน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษารายละเอียดถึงแผนการดำเนินการ

นายศักดิ์สยาม ดูแลหน่วยงาน กรมทางหลวง(ทล.) กรมทางหลวงชนบท(ทช.) กรมการขนส่งทางราง(ขบ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ,สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.),บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.),การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.), ),บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด(แอร์พอร์ตลิ้ง),บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.),
นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ดูแลหน่วยงานหน่วยงานกรมท่าอากาศยาน(ทย.),บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) , บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.) ,.บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด ,สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ , สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.)
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ดูแลหน่วยงาน กรมเจ้าท่า(จท.)การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท)


ที่ว่า "หนัก" เพราะอะไร? เพราะเราแบกมันไว้ จึงหนัก แบกไว้บนบ่าบ้าง แบกไว้ในใจบ้าง สุมไว้บนหัวบ้าง ถ้ารู้จักวางมันลงซะบ้าง ที่ว่าหนัก....... ก็เบา!

"ทำบุญไว้เถิด" จะเกิดผล
นึกว่าดี 'อยากลองดี' ก็เชิญ!
คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร