รมว.ท่องเที่ยวลุยสางปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต


เพิ่มเพื่อน    


วันนี้ 4 ส.ค.62 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยว มี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดภูเก็ต  และ พังงา  ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

โดยภาคเอกชน ได้เสนอปัญหาต่างๆ แก่ที่ประชุม นำโดย  หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เสนอให้รัฐบาลขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในด้านความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มถนนเส้นทางต่างๆ โครงการรถไฟรางเบา โครงการอุโมงค์ป่าตอง โครงการท่าเรือปลอดภัย ความปลอดภัยทางทะเล การแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ขอให้ร่วมผลักดันงบประมาณสู่ภูเก็ต 

ด้านสมาคมพ่อค้าภูเก็ต เสนอให้ขยายเวลาการเปิดสถานบริการ ในป่าตองเป็น  24 ชั่วโมง  ขอให้เร่งขับเคลื่อนโครงการอุโมงค์ป่าตอง โครงการรถไฟรางเบา โครงการพัฒนาท่าเรือและควรมีมาตรการเข้มงวดใน ความปลอดภัยทางทะเล

ด้านสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน เสนอ ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน  ปัญหาบัตรมัคคุเทศก์ในพื้นที่กระบี่ มีการถูกตรวจจับกุมส่งศาลแล้ว ในการใช้บัตรผิดประเภท ขอให้พิจารณาการออกบัตรและข้อยกเว้นบัตรมัคคุเทศก์ในประเภทต่างๆ ในการปฏิบัติงานในทะเล 

ด้านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เสนอให้ขับเคลื่อนความปลอดภัย และ ระบบสาธารณูปโภค ความสะดวกสบาย และ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มากขึ้น   ขอให้ผลักดันการตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติ และ การบริหารสลอตการบิน ต่างๆ เพื่อความเติบโตของการท่องเที่ยว และขอให้ เลือกภูเก็ต นำร่องปรับใช้กฏหมายการขยายเวลาเปิดสถานบริการ 

ด้าน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เสนอให้ประสานกระทรวงคมนาคม ผลักดันการก่อสร้างสนามบินพังงา ซึ่งโครงการก่อสร้างสนามบินพังงา เป็นโครงการของAOT มีระยะทางห่างจากสนามบินภูเก็ต 20 กิโลเมตร สามารถรองรับคนได้15 ล้านคน สร้างบนพื้นที่โฉนด 500 แปลง อยู่ในขั้นตอน อนุมัติของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานฯสิมิลัน จังหวัดพังงา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

ด้าน สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เสนอแก้ปัญหาโรงแรมที่ไม่เข้าระบบ การนำบ้านจัดสรรทำเป็นที่พักโรงแรม เป็นปัญหาใต้ดินที่ทำห้องพักรายวันเกี่ยวขีองนอมินีข้ามชาติ  กระทบต่อโรงแรมที่เข้าระบบถูกต้องที่มีจำนวนผู้เข้าพักลดลง ขณะเดียวกันจะมีการลงทุนก่อสร้างห้องพักเพิ่มในภูเก็ตอีกกว่า50 โรง ห้องพักกว่าหมื่นห้อง  ขอให้พิจารณารวมทั้ง การพัฒนาการท่องเที่ยวควรทำคู่กับการอนุรักษ์ให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ ครม.ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ  บรรจุประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวความหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูง การพัฒนาธุรกิจบริการ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด การส่งเสริมธุรกิจสู่ชุมชน จะนำไปบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขให้เกิดผลในการปฏิบัติ

"การเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ประทับใจ หลายอย่างของภูเก็ต ได้ไปชมท่าจอดเรือยอช์ท และ เดินชมถนนบางลาป่าตอง  รวมทั้งพบปะชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ทุกแห่งที่ได้ไปมา ขอชมเชยในการดูแลรักษาความสะอาดได้ดีมาก  ในส่วนนักท่องเที่ยวพบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวจีนน้อย แต่ อืนเดีย และ ออสเตรเลีย มีจำนวนมาก ซึ่งอินเดีย ยังมีแนวโน้มเข้ามามากขึ้นกับการเช่าเหมาลำ และยังมีพม่า ลาว เขมร เข้ามามากเช่นกัน 

นอกจากนี้ มีข้อมูลว่า ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกแต่งร่างกายจากคอลงล่างเป็นจำนวนมาก นับเป็น 1 ใน 3 ของโลก เป็นสิ่งจะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาไว้จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ปัญหาบัตรมัคคุเทศก์ที่นำใช้ในทะเลและถูกจับกุมที่กระบี่ นั้น จะติดตามเรื่องนี้กับกรมการท่องเที่ยว และจะไปกระบี่ ในสัปดาห์หน้า เพื่อติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด

ส่วนการขอขยายเวลาเปิดสถานบริการนั้นต้องทำให้เท่าเทียมในจังหวัดท่องเที่ยวทุกจังหวัด โดยจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วน สลอตการบิน ได้หารือกับกระทรวงคมนาคมแล้ว พบว่าสนามบินภูเก็ต มีเที่ยวบินขึ้นลงวันละกว่า 300เที่ยวบิน แออัดมาก แนะนำให้ไปกระบี่บ้าง รวมทั้ง การก่อสร้างสนามบินพังงา ต้องใช้เวลาอีกนาน ซึ่งสนามบินภูเก็ตมีการขยายสนามบิน และเพิ่มรันเวย์ อาจเพิ่มเที่ยวบินได้มากกว่านี้  "นายพิพัฒน์ กล่าวและว่า

ปัญหาการท่องเที่ยวของภูเก็ตอาจจะมีมากกว่านี้ ดังนั้น ในวันที่ 25 สิงหาคม นี้ จะเดินทางมาร่วมประชุมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ โรงแรมบียอนด์กะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยจะเชิญรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆร่วมประชุมในโอกาสดังกล่าวด้วย


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้