'ฮันโนะ-เวชพงศ์' ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  เทกแคร์ผู้มีภาวะสมองเสื่อมแห่งแรก


เพิ่มเพื่อน    

    บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานเปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ “ฮันโนะ-เวชพงศ์” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยตัวอาคาร 6 ชั้น บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร จากความร่วมมือระหว่างครอบครัวซาโต ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี กับบริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี มุ่งหวังเพื่อให้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างผาสุก
    นายจุนอิชิโร ซาโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือมีประชากรสูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นจำนวน 7% ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.2563 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged society) คือจำนวนผู้สูงวัย มากถึง 14% และปัจจุบันจำนวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมในไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องสู่สังคมไทย 


    ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเทคนิควิธีการแบบญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ยาวนาน การดูแลที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมสามารถทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living) ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด หากท่านผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง จะสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้แก่ตัวท่านในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข ด้วยหลักมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ วัตถุประสงค์ (Mission) “เพื่อให้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างผาสุก” มิใช่เพียงเพื่อให้ท่านผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขเท่านั้น ทั้งนี้ ยังหมายรวมถึงการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่สมาชิกครอบครัวของท่านผู้สูงอายุด้วย


    "นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่พักอาศัย ขนาดทางเดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้ถูกออกเเบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยใช้หลักมาตรฐานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะของประเทศญี่ปุ่น ที่เน้นหลักการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการใช้วัสดุหนาพิเศษ มีขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร ในการปูพื้นห้อง เพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกหากเกิดการหกล้ม พร้อมเลือกใช้เตียงนอนไฟฟ้าแบบมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการพยาบาล ด้วยการออกแบบตัวตึกภายใน ทางเดินเสมือนรูปโดนัท เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้รอบโดยไม่เกิดความสับสนหรือความกังวลที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบเรียกพยาบาลประจำห้อง, ระบบแจ้งเมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง, ระบบกล้อง CCTV และหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง" มร.จุนอิชิโร ซาโต กล่าวปิดท้าย. 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"