“จุรินทร์”ตั้งวอร์รูม ติดตามสถานการณ์สงครามการค้า


เพิ่มเพื่อน    

10 ส.ค.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย และคณะว่า ได้มีการหารือเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าว่าไทยจะเดินหน้าการค้าในตลาดโลกให้เพิ่มขึ้นได้ยังไง โดยมีความเห็นร่วมกันว่าจะตั้งวอร์รูมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์และหาทางออกร่วมกัน เพื่อเดินหน้าผลักดันการค้าไทยสู่ตลาดโลก รวมทั้งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมในการเจาะลึกการส่งออกทั้งรายสินค้า บริการ และรายตลาด เท่าที่กระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนภาคเอกชนในการเป็นทัพหน้าผลักดันการส่งออก เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

สำหรับการค้าระหว่างประเทศ เห็นด้วยที่จะให้มีการเร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ให้จบภายในปีนี้ การเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ค้างอยู่อย่างเอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และการเจรจาทำเอฟทีเอกับอังกฤษ รวมถึงต้องหาข้อสรุปการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) 

ขณะเดียวกัน จะเร่งรัดผลักดันการค้าชายแดน เพราะตลาดชายแดนเป็นตลาดสำคัญ มีขนาดใหญ่ และมีอัตราการขยายตัวที่ดี โดยทางภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งเปิดด่านที่ค้างอยู่ เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดมูลค่าการค้าขายชายแดนให้เป็นรูปธรรม

สำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบหรือกฎหมาย ได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการพิจารณา เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าหรือล้าสมัย และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการแก้ไขและผลักดันให้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาต่อไป

“ข้อเสนอทั้งหมดนี้ จะนำเข้าไปพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ หรือกรอ.พาณิชย์ในวันที่ 14 ส.ค.2562 อีกครั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน”นายจุรินทร์กล่าว

นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับด่านชายแดนที่เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยผลักดันให้เป็นด่านถาวร ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่า แห่งที่2 จุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร จุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด  


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์