ศาลปกครองเตรียมพิจารณาคดีครั้งแรก!ศรีสุวรรณฟ้องกรณีฝุ่นพิษ2.5


   

11 ส.ค.2562 – ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.นี้ เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ ส.2/2562 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 41 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ทั้งนี้คดีดังกล่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกรวม 41 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวก ละเลยไม่ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5) ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  กำหนด