ร.10 ทรงห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก


   

 

วันที่11 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,000 ถุงมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกกับเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทานและหน้ากากอนามัยมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยณหอประชุมโรงเรียนป่าจากวิทยา อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต  อีกทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนางฉ้าย  วิเศษสินธุ์ อายุ94 ปีนายเจริญ  แก้วพวง  อายุ65 ปีและนางสาวละออง  ผลบุญอายุ68 ปีประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอควนเนียง  ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในรูปแบบบูรณาการภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามแผนและสำเร็จโดยเร็ว 

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันบริเวณป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกเริ่มคลี่คลายแล้วยังมีบางจุดที่ไฟยังดับไม่สนิทโดยเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบใน1 อำเภอ3 ตำบลราษฎรได้รับผลกระทบ 1,000 คนพื้นที่สวนปาล์ม300 ไร่พื้นที่ป่าไม้ 2,000 ไร่


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'