ต้านเหมืองหนองบัวลำภูระอุ!สภาอบต.ดงมะไฟส่อไฟเขียวต่อใบอนุญาตพื้นที่ป่าทำเหมืองหิน


   

12 ส.ค. 62- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่  13-15 ส.ค.2562 สภาอบต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ซึ่งมีวาระสำคัญคือการรับรองมติที่ประชุมคราวที่แล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา เรื่องการพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทเหมือง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย นากลาง บนภูผาฮวก จำนวน 175 ไร่ และพื้นที่ตั้งโรงบดโม่หินอีก จำนวน 50 ไร่

ทั้งนี้วันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้คัดค้านมติดังกล่าว ที่ดำเนินการโดยมิชอบ จนมีการทำบันทึกร่วมกันระหว่างประธานสภาอบต. นายกอบต. และกลุ่มชาวบ้าน ว่าจะไม่ให้ใครหรือหน่วยงานใด นำเอามติการประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ ที่มิชอบนี้ไปใช้เพื่อประกอบการขอต่อใบอนุญาตฯ จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาเป็นที่สุด ตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง

ก่อนหน้านี้ศาลปกครองอุดรธานี ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 โดยมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ และเพิกถอนใบอนุญาตประทานบัตร ของบริษัทเหมืองไปแล้ว แต่คู่ความได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดบริษัทก็ได้เร่งทำเหมือง ระเบิดหิน บดโม่ และใช้รถบรรทุกขนถ่ายไปขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ และใบอนุญาตประทานบัตรของบริษัทกำลังจะหมดอายุลง ในเดือนกันยายน 2563 นี้ ซึ่งตามพ.ร.บ.แร่ ปีพ.ศ.2560 จะต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตจะหมดลงไม่น้อยกว่า 180 วัน

ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างจับตาเฝ้าระวัง ระหว่างบริษัทเหมืองอาจร่วมกับข้าราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู และสภาอบต.ดงมะไฟ กำลังพยายามผลักดันนำเอามติก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการมิชอบไปต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค.นี้ ที่สภาอบต.ดงมะไฟ จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ และมีการรับรองมติ เพื่อบริษัทเหมืองจะได้นำไปยื่นขอต่อใบอนุญาต โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุนเหมืองที่มีมาตลอดเกือบ 30 ปี

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได  ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้มีการตรวจสอบเขตคำขอต่ออายุประทานบัตร ทำเหมืองแร่หินปูน เนื้อที่กว่า 175 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ท้องที่ตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ว่ามีการทำเหมืองรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้หรือป่าอนุรักษ์ของชุมชนและเป็นพื้นที่ต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมตามพ.ร.บ.แร่ 2560 หรือไม่ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการระเบิดภูเขาและขนถ่ายแร่หินปูนโดยในครั้งนั้น หน่วยงานรัฐได้ลงไปตรวจสอบกับผู้ประกอบการเพียงลำพัง โดยไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบ จนนำมาสู่การยื่นหนังสือไม่ยอมรับและคัดค้าน.
 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา