ต้านเหมืองหนองบัวลำภูระอุ!สภาอบต.ดงมะไฟส่อไฟเขียวต่อใบอนุญาตพื้นที่ป่าทำเหมืองหิน


เพิ่มเพื่อน    

12 ส.ค. 62- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่  13-15 ส.ค.2562 สภาอบต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ซึ่งมีวาระสำคัญคือการรับรองมติที่ประชุมคราวที่แล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา เรื่องการพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทเหมือง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย นากลาง บนภูผาฮวก จำนวน 175 ไร่ และพื้นที่ตั้งโรงบดโม่หินอีก จำนวน 50 ไร่

ทั้งนี้วันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้คัดค้านมติดังกล่าว ที่ดำเนินการโดยมิชอบ จนมีการทำบันทึกร่วมกันระหว่างประธานสภาอบต. นายกอบต. และกลุ่มชาวบ้าน ว่าจะไม่ให้ใครหรือหน่วยงานใด นำเอามติการประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ ที่มิชอบนี้ไปใช้เพื่อประกอบการขอต่อใบอนุญาตฯ จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาเป็นที่สุด ตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง

ก่อนหน้านี้ศาลปกครองอุดรธานี ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 โดยมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ และเพิกถอนใบอนุญาตประทานบัตร ของบริษัทเหมืองไปแล้ว แต่คู่ความได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดบริษัทก็ได้เร่งทำเหมือง ระเบิดหิน บดโม่ และใช้รถบรรทุกขนถ่ายไปขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ และใบอนุญาตประทานบัตรของบริษัทกำลังจะหมดอายุลง ในเดือนกันยายน 2563 นี้ ซึ่งตามพ.ร.บ.แร่ ปีพ.ศ.2560 จะต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตจะหมดลงไม่น้อยกว่า 180 วัน

ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างจับตาเฝ้าระวัง ระหว่างบริษัทเหมืองอาจร่วมกับข้าราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู และสภาอบต.ดงมะไฟ กำลังพยายามผลักดันนำเอามติก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการมิชอบไปต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค.นี้ ที่สภาอบต.ดงมะไฟ จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ และมีการรับรองมติ เพื่อบริษัทเหมืองจะได้นำไปยื่นขอต่อใบอนุญาต โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุนเหมืองที่มีมาตลอดเกือบ 30 ปี

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได  ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้มีการตรวจสอบเขตคำขอต่ออายุประทานบัตร ทำเหมืองแร่หินปูน เนื้อที่กว่า 175 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ท้องที่ตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ว่ามีการทำเหมืองรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้หรือป่าอนุรักษ์ของชุมชนและเป็นพื้นที่ต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมตามพ.ร.บ.แร่ 2560 หรือไม่ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการระเบิดภูเขาและขนถ่ายแร่หินปูนโดยในครั้งนั้น หน่วยงานรัฐได้ลงไปตรวจสอบกับผู้ประกอบการเพียงลำพัง โดยไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบ จนนำมาสู่การยื่นหนังสือไม่ยอมรับและคัดค้าน.
 


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'