ศาลฎีกาฯสั่งคุก'ชญาดา'เมียส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่แสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร


เพิ่มเพื่อน    

15 ส.ค. 62 - ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง ศาลนัดสอบคำให้การในคดีหมายเลขดำ อม.23/2562 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นฟ้องนางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และภรรยาของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

คำฟ้องระบุพฤติการณ์ว่า ผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษเฉพาะกรณีพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81, 167 ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

ศาลพิเคราะห์แล้วรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ก.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2554 พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2557 และได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554 โดยไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี จำนวน 7,908.40 บาท และ 167,200 บาท รายการเงินเบิกเกินบัญชี 1 รายการ ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บาท กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2557 โดยไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 3 บัญชี จำนวน 5,324.34 บาท, จำนวน 10,000 บาท และจำนวน 15,696.74 บาท และรายการเงินเบิกเกินบัญชี 2 รายการ ยอดหนี้คงเหลือ166,684.74 บาท และ 17,986.94 บาท

โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ส.ก. จึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ป.ป.ช. ใน 30 วัน นับแต่เข้ารับตำแหน่ง วันพ้นตำแหน่ง และวันพ้นตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี ตามมาตรา 32, 33 โดยผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงอ้างว่า สมุดบัญชีหาย และธนาคารเจ้าของบัญชีตรวจสอบบัญชีตกหล่น รายการหนี้บัตรเครดิตมิใช่เงินกู้ และมิใช่สัญญากู้ยืมเงิน จึงไม่ต้องแสดง

พฤติการณ์ดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ซึ่งการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องปฏิบัติ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง, 119 แม้ต่อมาได้มี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2561 โดยยกเลิก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แต่ฉบับ 2561 ยังคงบัญญัติให้การกระทำตามคำร้องเป็นความผิด และระวางโทษเท่าเดิม จึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ขณะกระทำความผิดบังคับแก่คดีนี้ ตาม ป.อาญา มาตรา3

ส่วนมาตรการบังคับทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81 ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำความผิด องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากเห็นว่าต้องใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 บังคับแก่คดีนี้

จึงพิพากษาว่า นางชญาดา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ก. ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32, 33 ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่นางชญาดาพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามมาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จฯ จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าเคยรับโทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายพลภูมิ สามีของนางชญาดา ก็ถูกฟ้องคดีบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกัน เป็นคดีหมายเลขดำ อม.3/2562 โดยให้การรับสารภาพ ซึ่งศาลจะนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การในวันที่ 12 ก.ย. นี้

 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'