เปิดรายชื่อ 23 ผอ.ป้ายแดง 'ปปช.' จัดทัพปราบคอร์รัปชัน


   

16 ส.ค.62 - ที่สำนักงานป.ป.ช. นายวรวิทย์​ สุขบุญ​ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน​ ป.ป.ช.ที่ 545/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม โดยมติคณะกรรมการป.ป.ช.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งข้าราชการ 23 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป​ ดังนี้ 1.นายไชยยันต์​ ลิ้มกาญจนพันธุ์​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1​ เป็นผอ.สำนักการประชุม​ 2.น.ส.จิราพร​ บุรินทรวานิช พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักกฎหมาย​ เป็นผอ.สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ​ 3.น.ส.สุชาวลี​ คุ้มพงษ์พันธ์​ นักวิชาการตรวจสอบภายใน​ สำนักตรวจสอบภายใน​ เป็นผอ.สำนักตรวจสอบภายใน​ 4.นางฐิติวรดา​ ประดิษฐเพชร​ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต​ สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม​ เป็นผอ.สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม​ 5.นางศิรินุช​ ศิริสธนพันธ์​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักการประชุม​ เป็นผอ.สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน​ 

6.นายยุทธกร​ ช่อไม้ทอง​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักกฎหมาย​ เป็นผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง​ 7.นายศักดิ์ชัย​ จันทร์แสงวัฒนา​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ​ เป็นผอ.สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์​ 8.นายพิพัฒน์​ พึ่งพาพงศ์​ นักประชาสัมพันธ์​ สำนักสื่อสารองค์กร​ เป็นผอ.สำนักสื่อสารองค์กร​ 9.นายพิศิษฐ์​ พัฒนกิจจำรูญ​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ​ 3​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี​ 

10.น.ส.นิรมล​ เลิศวุฒิ​ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน​ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ​ 1​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด​ 11.นายจำรัส  คงเอี่ยม​ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน​ (ผู้เชี่ยวชาญ)​ กลุ่มที่ปรึกษาสำนักงาน​ ป.ป.ช.​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี​ 12.นายธีรพงศ์​ ยอดกุล​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักงานป.ป.ช.​ ภาค​ 3​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

13.นายเทวฤทธิ์​ ผกาแก้ว​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ​ 2​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ​ 14.นายสมชาย​ ยิ้มแฉล้ม​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร​ 15.นายอนิวัต​ โพธิประเสริฐ​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา​ 

16.นายสนธยา​ ยาพิณ​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญสำนักคดี​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย​ 17.นายอภินันท์​ เรืองประเภท​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ​ 2​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์​ 18.น.ส.มยุเรศ  เศวตมาลย์​ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน​ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ​ 3​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุทัยธานี​ 

19.น.ส.นุชจรินทร์​ อินประถม​ เจ้าพนักงานไต่สวน​ผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักไต่สวนภาครัฐวิสาหกิจ​ 1​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา​ 20.น.ส.อำมร  สภาพันธ์​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ กลุ่มตรวจราชการสำนักงาน​ ป.ป.ช.​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง​ 21.นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร นักบริหารทรัพยากรบุคคล​ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส​ 

22.น.ส.สุดใจ​ ไข่เสน  เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน​ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี​ และ23.นายบัณฑิต​ คณะสุวรรณ์​ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักงานป​.ป.ช.ภาค​ 9​ เป็นผอ.สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา


เก็บมาเล่า..... วันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนบอกว่า โลกหมุนรอบ "ธนาธร-ปิยบุตร" เพราะ ๒ คนนี้คือผู้นำเหล่านักรบต่อสู้กับเผด็จการ เป็นผู้กอบกู้ประชาธิปไตยจากรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหาร

แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!