โยกย้ายผู้พิพากษา!ก.ต.เห็นชอบ'ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์'นั่งอธ.ศาลอาญา'สราวุธ'เลขาฯสำนักงานศาลอีกสมัย


เพิ่มเพื่อน    

สราวุธ เบญจกุล

16 ส.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลฎีกา สนามหลวง นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้นัดประชุม ก.ต.ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งมีวาระพิจารณา โยกย้าย แต่งตั้งและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ชั้น 4 รวม 130 คน 

โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบ โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งระดับอธิบดีผู้พิพากษา อาทิ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ จากผู้พิพากษาศาลฎีกา (พ.ฎีกา) ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, นายอาคม รุ่งแจ้ง พ.ฎีกา ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, นายภพพิสิษฐ  สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ พ.ฎีกา ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี, นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (ผช.ฎีกา) ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7, นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ (ล้มละลาย) ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง, นายสุรินทร์ ชลพัฒนา ประธานแผนกสิ่งแวดล้อม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไปเป็น เลขาธิการประธานศาลฎีกา, นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1, นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3, นายยอน พลาบดีวัฒน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2, นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.อุทธรณ์) ไปเป็น เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 130 คนดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ต.ยังมีมติเห็นชอบให้ นายสราวุธ เบญจกุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ต่อไปอีก 1 วาระ (2 ปี)


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน