ลุ้นนัดแรก!วัฒนาฟ้องศาลเพิกถอนค่าสินไหมโคตรคดีคลองด่าน


เพิ่มเพื่อน    

18 ส.ค.2562 -  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางจะออกนั่งบังลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1531/2557 ระหว่าง นายวัฒนา อัศวเหม (ผู้ฟ้องคดี) กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)

โดยนายวัฒนาฟ้องว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกับพวก มีคำสั่งที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย.2557 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำการทุจริตในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย.2557 ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้