ลุ้นนัดแรก!วัฒนาฟ้องศาลเพิกถอนค่าสินไหมโคตรคดีคลองด่าน


   

18 ส.ค.2562 -  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางจะออกนั่งบังลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1531/2557 ระหว่าง นายวัฒนา อัศวเหม (ผู้ฟ้องคดี) กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)

โดยนายวัฒนาฟ้องว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกับพวก มีคำสั่งที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย.2557 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำการทุจริตในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย.2557 ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 


เก็บมาเล่า..... วันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนบอกว่า โลกหมุนรอบ "ธนาธร-ปิยบุตร" เพราะ ๒ คนนี้คือผู้นำเหล่านักรบต่อสู้กับเผด็จการ เป็นผู้กอบกู้ประชาธิปไตยจากรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหาร

แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!