ลุ้นนัดแรก!วัฒนาฟ้องศาลเพิกถอนค่าสินไหมโคตรคดีคลองด่าน


เพิ่มเพื่อน    

18 ส.ค.2562 -  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางจะออกนั่งบังลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1531/2557 ระหว่าง นายวัฒนา อัศวเหม (ผู้ฟ้องคดี) กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)

โดยนายวัฒนาฟ้องว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกับพวก มีคำสั่งที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย.2557 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำการทุจริตในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย.2557 ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'