“ศุภชัย”ชี้อภิปรายทั่วไปอาจไม่ทันเดือนส.ค. แนะนายกฯควรมาตอบญัตติด้วยตัวเอง


เพิ่มเพื่อน    

18 ส.ค.2562 นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติที่ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา152 กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี นำครม.กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนว่า อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อของฝ่ายค้านว่าครบถ้วนหรือซ้ำซ้อนกันหรือไม่  ซึ่งในวันที่19ส.ค. เจ้าหน้าที่จะประชุมเพื่อวิเคราะห์ญัตติว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากนั้นจะส่งเรื่องให้ตนพิจารณา คาดว่าภายในวันที่ 21 ส.ค.น่าจะรู้ผลว่า จะบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมได้หรือไม่  แต่จะเปิดอภิปรายได้วันใด ต้องสอบถามความพร้อมจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลด้วย เพื่อให้มีความพร้อมตรงกัน  

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเปิดอภิปรายทั่วไปได้ภายในเดือนส.ค.หรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ เพราะการเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติเป็นเรื่องสำคัญและ เป็นเรื่องใหม่ตามรัฐธรรมนูญ  จึงต้องพิจารณาว่า จะอนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2551 ได้ หรือต้องรอร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯฉบับใหม่เสร็จก่อน ขณะเดียวกันช่วงระหว่างวันที่ 25-30 ส.ค. จะมีการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ที่กทม. ซึ่งประธานสภาฯและประธานวุฒิสภาต้องไปช่วยรับแขกต่างประเทศ และร่วมประชุมด้วย ดังนั้นหากจะเปิดอภิปรายทั่วไปให้ทันภายในเดือนส.ค. อาจจะมีปัญหาขลุกขลัก  จึงต้องหารือกันอีกครั้ง

ถามต่อว่า นายกฯต้องมาตอบญัตติดังกล่าวด้วยตนเองหรือไม่ นายศุภชัย ตอบว่า ญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ขอไปศึกษาก่อนว่านายกฯต้องมาตอบญัตติด้วยตนเองหรือไม่ เพราะไม่ใช่กระทู้ที่สามารถให้ผู้อื่นมาชี้แจงแทนได้ แต่ญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ ดังนั้นนายกฯควรมาตอบกระทู้ด้วยตัวเอง เพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงให้เกิดความกระจ่าง  ไม่คลุมเครือ  

เมื่อถามว่า นายกฯจะต้องชี้แจงเพียงคนเดียว หรือให้รัฐมนตรีคนอื่นๆร่วมชี้แจงได้ นายศุภชัย กล่าวว่า ต้องดูว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ถ้าเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่มีรัฐมนตรีคนอื่นๆไปเกี่ยวข้องด้วย ก็สามารถช่วยชี้แจงได้ แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรง  ตัวนายกฯก็ต้องชี้แจงเป็นหลัก นายกฯควรมาชี้แจงเอง เพราะดูแล้ว ไม่น่าจะยืดเยื้อ ชี้แจงเพียงวันเดียวน่าจะเสร็จ คงไม่ได้อภิปรายยืดเยื้อ2-3 วันตามที่ฝ่ายค้านระบุ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้าน จะไปตกลงเรื่องระยะเวลาการเปิดอภิปรายด้วย


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'