ดึงอุตฯอาหารแปรรูปใช้ไอโอทีชี้ลดต้นทุนเกิน10%


เพิ่มเพื่อน    

‘อีสเม็ด’ดึงเอสเอ็มอีอาหารแปรูป 25 รายใช้ไอโอทีพัฒนาธุรกิจ ลั่นเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนมากกว่า 10% แน่นอน หวังต่อยอดอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามนโยบาย สศอ. พร้อมดูเทคโนโลยีอื่นใช้ร่วม

25 ส.ค. 2562 - นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(อีสเม็ด) เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าผลการดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล(อินเตอร์เน็ตออฟติงส์:ไอโอที) ที่ได้รับมอบหมายมาจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) โดยปัจจุบันได้คดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ครบแล้วทั้ง 25 ราย จากจำนวนทั้งหมด 34 โรงงาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทั้งหมด แบ่งหมวดหมู่ตามประเภทอาหาร โดยหลังจากนี้จะวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และลงสำรวจผ่านการเก็บข้อมูลโครงการ

ทั้งนี้ตั้งเป้าให้เอสเอ็มอีทั้ง 25 รายนั้นสามารถเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเต็มกำลังการผลิต เพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดต้นทุนและความผิดพลาดในกระบวนการผลิตมากกว่า 10% โดยโครงการจะมีการสรุปผลอีกครั้งในช่วงเดือน ก.ย. นี้ โดยที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากระบวนการผลิตของเอสเอ็มอีนั้นมีปัญหามาตลอด ทั้งคุณภาพที่ควบคุมยาก การผิดพลาดในกระบวนการผลิต และปัญหาแรงงาน โดยโครงการนี้เป็นการนำแนวคิดดิจิทัลและการใช้เรื่องไอโอที ที่จะเป็นปัจจัยทำให้สามารถขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่

“ที่เราเลือกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทั้งหมดนั้น เพราะเชื่อว่าเป็นธุรกิจหลัก ๆ ของประเทศซึ่งจะครอบคลุมไปอีกหลาย ๆ กลุ่ม ที่ต่อยอดไปได้ ทั้งยารักษาโรค เครื่องสำอาง เป็นต้น เพราะเป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้ไอโอทีเข้าไปจัดการได้ โดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นการนำร่อง เราจึงคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมในการปรับตัว และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งหากประสบความสำเร็จเราก็จะอาจจะต่อยอดไปยังเอสเอ็มอีกลุ่มเล็กกว่านี้ให้สามารถเติบโตได้อีก รวมถึงการมองหาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ด้วยทั้งปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) หรือเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง(เออาร์)”นายธนนนทน์ กล่าว


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"