ทุ่ม2.1หมื่นล.ประกันราคาข้าว


เพิ่มเพื่อน    

 "บิ๊กตู่" หัวโต๊ะถก "นบข." นัดแรก ไฟเขียว 2.1 หมื่นล้านประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด พร้อมค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 บาท ช่วยชาวนา 3.9 ล้านครัวเรือน ชง ครม.เคาะสัปดาห์หน้า 

    ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งแรก โดยกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่า เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้ว เรื่องใดในรัฐบาลเก่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รัฐบาลก็ต้องนำมาปฏิบัติ แต่ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณควบคู่ไปด้วย 
    ภายหลังการประชุม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม นบข.เห็นชอบหลักการดูแลเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะข้าว เพื่อช่วยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ทั้งการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพข้าว การตั้งราคาเป้าหมาย และการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์เป็นผู้เสนอ และตัวแทนผู้ปลูกข้าวซึ่งอยู่ในคณะกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นว่าในส่วนของประกันรายได้ถ้าทำอย่างเดียว เกรงว่าเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เหตุนี้ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบในหลักการทำแบบผสมผสานคู่ขนานกันไป 
    ทั้งนี้ นายกฯ ได้กำชับว่า 2 มาตรการที่คู่ขนานกันไปนี้ จะต้องดูเรื่องความเป็นไปได้ของงบประมาณ ต้องดูเรื่องไม่บิดเบือนกลไกตลาด รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่จะสามารถส่งเข้าไปได้ เช่น ตัวกลไกตลาด การดูดซับอุปทานออกจากตลาด สินเชื่อชะลอรวบรวมการขาย การเก็บสต๊อก จะต้องดูเม็ดเงินรวมให้เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง โดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังไปหารือกับสำนักงบประมาณ 
    ด้านนายจุรินทร์เปิดเผยว่า ที่ประชุม นบข.ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวแล้ว โดยประกันรายได้ราคาข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ 14 ตัน, ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท จำนวน 16 ตัน, ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาท จำนวน 30 ตัน, ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท จำนวน 25 ตัน และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท จำนวน 16 ตัน โดยใช้วงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาท ในโครงการข้าวนาฤดูการผลิตปี 2562/63 คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการประมาณ 3.9 ล้านครัวเรือน
          นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติโครงการช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวและค่าเก็บเกี่ยว โดยจะช่วย 500 บาทต่อไร่ จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งถือเป็นโครงการคู่ขนาน แต่จะต้องไปตกลงเรื่องวงเงินกับสำนักงบประมาณก่อน โดยในส่วนของรายละเอียด กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปดำเนินการต่อ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 27 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป
    มีรายงานว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอ ครม. ตามระเบียบต่อไป ซึ่งการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงในการทำโครงการประกันรายได้ราคาข้าวนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะทำการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังทำการเพาะปลูก 15-60 วัน ซึ่งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มต้นในวันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค.2562 ส่วนภาคใต้จะเริ่มวันที่ 16 มิ.ย.2562-28 ก.พ.2563.


 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์