สุดปลื้มร.10ทรงรับ'เกรทเดน'ไว้ในพระบรมราชนุเคราะห์'กรณ์'เสนอแก้กม.ครอบคลุมธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง


เพิ่มเพื่อน    

 

23ส.ค.62-ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีผู้พบสุนัขเกรทเดนที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง โดยปล่อยทิ้งให้ผอมโซจนเหลือแต่กระดูก เหตุเพราะฟาร์มไม่สามารถขายได้จึงปล่อยสุนัขรอวันอดตายไปเอง กระทั่งได้รับความช่วยเหลือ ล่าสุดเมื่อวันที่20 สิงหาคม  เพจ WATCHDOG THAILAND (WDT) ได้โพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหมดว่า “ WDT และกรมปศุสัตว์รับพระบรมราชโองการอันสุดซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายผู้แทนพระองค์ประสานขอเข้ารับอุปการะเกรทเดน 13 ชีวิต ที่กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี
จากกรณีดังกล่าวนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เพซบุคส่วนตัว Korn Chatikavanij โดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายผู้แทนพระองค์ประสานเข้ารับอุปการะสุนัขพันธุ์เกรทเดน 13 ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ หลังจากถูกทิ้งจนมีสภาพร่างกายผอมโซหนังหุ้มกระดูก ขาดสารอาหารรุนแรง โดยจะย้ายมาที่โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์
เหตุเกิดจากฟาร์มสุนัขขาดมาตรฐานและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ
“ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมีหน้าที่เสนอแนวทางการป้องกันไม่ให้เหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีก เราจึงเตรียมนำเสนอ “การแก้ไขกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ๒๕๕๗” จะต้องมีการขยายเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงโดยเร็ว”
จากการศึกษากฎหมายในลักษณะนี้ในต่างประเทศ ผมคิดว่าประเทศไทยของเรา ควรต้องมีการกำกับดูแลในเรื่องการซื้อขายสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะในแง่การประเมินความพร้อมของผู้ซื้อ ทั้งในแง่ความสามารถในการเลี้ยงดู ความตั้งใจที่แท้จริงในการเลี้ยงดู และรวมไปถึงความพร้อมทางสภาพแวดล้อมที่บ้านผู้ต้องการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการซื้อขายสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานผู้ขาย เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยง ฟาร์มจัดจำหน่าย ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น
ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและการดำเนินงานของฟาร์มสัตว์เลี้ยง โดยมีการออกใบอนุญาต กำหนดมาตรฐาน ตั้งแต่การผสมพันธุ์เพื่อจำหน่าย กำหนดให้มีระบบในการดูแลสัตว์เพื่อการผสมพันธุ์และรอขายที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่ถูกสุขลักษณะ มีการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในเบื้องต้น
เราเห็นว่ากฎหมายจะต้องครอบคลุมประเด็นพื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่
1. ที่พักอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยง
2. อาหาร นํ้าดื่ม ที่นอนของสัตว์เลี้ยง
3. มาตรการการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากเหตุ
4. ปริมาณครั้งการผสมพันธุ์สัตว์ ฯลฯ
รวมถึงการให้ความรู้ฟาร์มในการสร้างระบบติดตามสัตว์เลี้ยงที่ขายออกไป การกำหนดให้ฟาร์มมีหน้าที่ในการประเมินความเหมาะสมของผู้ซื้อ และการขึ้นทะเบียนสัตว์ก่อนขาย
ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่รักสัตว์ มนุษย์เราหากินกับสัตว์ได้ แต่เราเองต้องไม่ทำตัวป่าเถื่อน ไร้ศีลธรรม โดยหวังกำไรอย่างเดียว
(ส่วนในภาพคือสุนัขพันธุ์ Great Dane ตัวหนึ่งที่ทีมงานได้ช่วยจากนํ้าที่ท่วมกรุงเทพฯ ปี 2554 และเราได้เอามาดูแลร่วมกับสัตว์เลี้ยงอีก 500 ชีวิตที่ประปาแม้นศรี)

 


ยุคก่อนๆ....... นายกฯ "ปกครองประชาชน" หมายถึงนายกฯ เป็นนาย ถึงยุค New Normal เปลี่ยนเป็น "ประชาชนปกครองนายกฯ" คือประชาชนเป็นนาย

นายกฯ ที่ 'ขอโทษ' ประชาชน
ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า