วธ.ดันชุมชนปกป้องมรดกภูมิปัญญา18 รายการที่ขึ้นบัญชี เสี่ยงสูญหาย 


   

 28 ส.ค.62- กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพ.ศ.2562 โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าปีนี้มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นบัญชีจำนวน18 รายการ  ในจำนวนนี้มี6 รายการที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนได้แก่ ลำแมงตับเต่าไทเลย,ประเพณีแห่นางดาน,ทุเรียนนนท์,ปลาสลิดบางบ่อ,เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียนและซิ่นหมี่คั่นน้อยไทหล่มอีก12 รายการ   เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้แก่  ตำนานเขาสาปยา(เขาสรรพยา) ,ตำนานเมืองลพบุรี,โปงลาง,กลองอืด,รำมอญ,รำตร๊ด,ประเพณีอัฏฐมีบูชา,โจลมะม้วต,หม้อน้ำดินเผาเกาะเกร็ด,งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร,อิ้นกอนฟ้อนแคนและการแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ยวธ.มีแผนส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นทั้งปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสืบทอดมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นบัญชีแล้วและให้ชุมชนมีส่วนร่วมสืบทอด

    “ ผมได้มอบให้สภาวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนทำแผนปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมในชุมชนร่วมกันและต้องเร่งรัดผลิตพัฒนานักวิชาการช่างพื้นบ้านช่างศิลปะไทยช่างศิลปะชั้นสูงช่วยสานมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพราะหลายรายการขาดผู้สืบทอดและอยู่ในภาวะความเสี่ยงใกล้สูญหายอย่างศิลปะการแสดงลำแมงตับเต่าไทเลยปัจจุบันเหลือเพียงคณะเดียวในจ.เลยจะต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดขยายผลกระตุ้นความสนใจเด็กและเยาวชนรวมถึงส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มงานคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมจะเป็นรูปธรรมทุกฝ่ายเจ้าของมรดกวัฒนธรรมต้องช่วยกันรักษาไว้“ นายปรเมศวร์กล่าว 

   ด้านนายไพรัตน์   จันทร์แบบ       เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจ.ปทุมธานีกล่าวว่ารำมอญเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงในราชสำนักของชาวไทยรามัญ  เข้ามาในไทยพร้อมการแสดงปี่พาทย์เมื่อความนิยมวงปี่พาทย์ลดลงรำมอญก็ซบเซาไปด้วยคณะรำมอญในจังหวัดปทุมธานีเหลือ7 คณะเท่านั้นท่ารำมอญปทุมธานี13 ท่าสืบทอดกันมากว่า200 ปีเริ่มเลือนหายสองปีก่อนจึงมีการรื้อฟื้นจดท่ารำจากแม่ครูและถ่ายทอดให้ผู้สนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นัดซ้อมรวมทุกเสาร์-อาทิตย์ที่วัดในอ.เมืองและอ.สามโคก  รวมถึงใช้ช่องทางโซเชียลสอนรำมอญสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองยินดีจะร่วมจัดทำแผนคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาเพราะปัจจุบันสมาพันธ์ฯสมาชิก4,000 คนมีความเข้มแข็งทำงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมมอญไม่เฉพาะรำมอญเท่านั้นภูมิใจที่มรดกลูกหลานชาวมอญได้รับประกาศขึ้นบัญชีและอยากให้รัฐหนุนเสริมไม่ทอดทิ้งชุมชน 


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส