ครั้งแรกในไทยม.มหิดล พัฒนา "ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข"เหมาะใช้งานทั้งไทยและภูมิภาคเอเชีย


เพิ่มเพื่อน    

28ส.ค.62-    ในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม และ 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย และ กองกิจการนักศึกษา จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ "Mahidol R-I-SE NOW" Research & Innovation Special Exhibition ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในงานมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมกว่า 90 บูธ

    ภายในงานดังกล่าว คณะผู้วิจัย รศ. ดร. พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา รศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง หน่วยบ่มเพาะวิจัยชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงมธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ สัตวแพทย์โรคผิวหนัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้ร่วมแสดงผลงานวิจัย "ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข" ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” ร่วมกับบริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด
    รศ. ดร. พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติการณ์โรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงทั่วโลกสูงขึ้นถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้พบว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ทำให้ตลาดธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจบริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการให้บริการการตรวจเลือดเพื่อการตรวจภาวะภูมิแพ้ในสุนัข   ที่ผ่านมาเราต้องส่งเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการต่างประเทศ   ซึ่งมีราคาสูงมากถึงประมาณ 20,000 บาท และใช้เวลานานเกือบ 2 เดือน ในการทราบผล นอกจากนี้ ยังมีความยุ่งยากในการจัดส่งตัวอย่างเลือด โดยพบว่าบางครั้งตัวอย่างเลือดติดอยู่ที่ด่านนำเข้า และที่สำคัญชนิดสารก่อภูมิแพ้ในชุดตรวจที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างประเทศนั้นเหมาะสำหรับภูมิภาคในยุโรปหรืออเมริกาเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่แตกต่างกับชนิดสารก่อภูมิแพ้ในบ้านเรา ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารก่อภูมิแพ้และการผลิตวัคซีนที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้ในคน จึงได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในคน มาพัฒนาเปลี่ยน platform จากการทดสอบการแพ้ในคน สู่การทดสอบภูมิแพ้ในสุนัข โดยทำเป็นชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัขโดยวิธีทางซีโรโลยีทดแทนการทดสอบทางผิวหนัง ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากและมีข้อจำกัดมาก
    รศ.ดร.พญ.อัญชลีกล่าวว่า  กลไกการเกิดโรคภูมิแพ้ในสุนัข คล้ายคลึงกับโรคภูมิแพ้ในคน แต่มีอาการแสดงที่แตกต่างกัน เนื่องจากในสุนัขจะมีอาการเกิดที่ผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีอาการคันโดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้า อุ้งเท้า ใต้คาง รอบปาก รอบตา ใบหู รักแร้ และหน้าท้อง เมื่อสุนัขมีอาการจะเลียแทะเท้า เกา ถูหน้า หรือเอาหน้าไปถูกับพื้น และเมื่อสัมผัสสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆ เป็นเวลานาน อาจมีอาการขนร่วง และผิวหนังติดเชื้ออักเสบ จนทำให้รูปลักษณ์ของสุนัขเปลี่ยนไป ส่งผลให้เจ้าของสุนัขเกิดความทุกข์ใจได้ ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัขโดยวิธีทางซีโรโลยีนี้ขึ้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจได้เกือบ 10 เท่า หรือจ่ายประมาณ 3,000 บาท และใช้เวลารอผลตรวจเพียง 1 – 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาต่อยอดเพิ่มชนิดสารก่อภูมิแพ้ในชุดตรวจให้ครอบคลุมมากขึ้น และพัฒนาชุดตรวจภูมิแพ้ในแมว รวมทั้งพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ในสุนัข/สัตว์เลี้ยงเป็นโครงการต่อไป
    “ชุดตรวจนี้มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้สุนัขในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมการให้บริการการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ซึ่งให้การบริการไม่เฉพาะสัตวแพทย์ในประเทศไทย แต่ยังสามารถขยายผลสำหรับภูมิภาคเอเชียได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่จะนำไปสกัดเป็นสารก่อภูมิแพ้ในชุดตรวจ” รศ. ดร. พญ.อัญชลี  กล่าว.


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'