ปปช.เผย'ครูอ้อม'ได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นแล้ว เตรียมสาวปมอาหารกลางวันนักเรียน


   

30 ส.ค.62 - พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ใช้กฎหมายคุ้มครอง น.ส.อ้อมอารีย์ แข็งฤทธิ์ หรือ ครูอ้อม ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องอาหารกลางวันเด็กได้สารอาหารไม่ครบถ้วน จนถูกข่มขู่และถูกสั่งย้าย ว่า ป.ป.ช.จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้น ว่าขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อระเบียบหรือไม่อย่างไร หรืออาจจะเป็นแค่กระบวนการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และคงต้องให้ความเป็นธรรมทุกเรื่อง ขณะนี้ทาง น.ส.อ้อมอารีย์ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็มีการเอาใจใส่มากขึ้น สำหรับกรณีดังกล่าวเมื่อครูอ้อมได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นแล้ว ป.ป.ช.ก็จะเข้าไปดูว่าใครอาจจะมีส่วนบกพร่องอย่างไร

“ตามกฎหมาย ป.ป.ช.มีมาตรการในการคุ้มครองพยาน ทั้งในส่วนของเหยื่อที่ถูกคุกคาม ซึ่ง ป.ป.ช.ก็สามารถประสานหน่วยงานที่ดูแลเขาได้ส่วนหนึ่ง ส่วนพยานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำความผิด ที่อาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บังคับบัญชา มีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการทำความผิด ซึ่งทั้ง 2 ส่วน ป.ป.ช.สามารถคุ้มครองพยานได้ โดยจะได้รับความคุ้มครองทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย”พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า  อย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีปัญหาลักษณะดังกล่าวและมีการแจ้งเบาะแสต่อ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ช.มีข้อมูล ก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบ เพราะขณะนี้ ป.ป.ช.มีเจ้าหน้าที่อยู่ในทุกจังหวัดจะทำให้เข้าพื้นที่ได้เร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายๆเรื่องหากประชาชนให้ความสนใจผู้ที่อยากกระทำความผิดหรือเคยทำความผิดก็จะถอยตัวออกไป.


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว