กฟน. โชว์นวัตกรรม คว้า 2 รางวัล Thailand Kaizen Award 2019


   

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำทีมพนักงาน กฟน. ร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรม กฟน. เข้ารับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ รางวัล Golden Award จากประเภท Service Kaizen ผลงาน เอ็ม อี ซี่... ขอใช้ไฟยังไงซิ!! และรางวัล Silver Award จากประเภท Project Kaizen ผลงาน SmartOLM (การตรวจสอบโหลดอัจฉริยะออนไลน์) ในงาน Thailand Kaizen Award 2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. มีการจัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนวัตกรรมที่นำเสนอครั้งนี้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าได้ทันท่วงที  อีกทั้งมุ่งเน้นพัฒนายกระดับงานบริการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เป็น องค์กรชั้นนำที่ได้การยอมรับในมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"