กฟน. โชว์นวัตกรรม คว้า 2 รางวัล Thailand Kaizen Award 2019


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำทีมพนักงาน กฟน. ร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรม กฟน. เข้ารับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ รางวัล Golden Award จากประเภท Service Kaizen ผลงาน เอ็ม อี ซี่... ขอใช้ไฟยังไงซิ!! และรางวัล Silver Award จากประเภท Project Kaizen ผลงาน SmartOLM (การตรวจสอบโหลดอัจฉริยะออนไลน์) ในงาน Thailand Kaizen Award 2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. มีการจัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนวัตกรรมที่นำเสนอครั้งนี้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าได้ทันท่วงที  อีกทั้งมุ่งเน้นพัฒนายกระดับงานบริการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เป็น องค์กรชั้นนำที่ได้การยอมรับในมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"