หนาว!กกต.เรียก'พี่ศรี'ไต่สวนเพิ่มกรณีร้องเรียนให้ส.ส.ส้มหวานพ้นสภาเพราะเป็นเจ้าของสื่อ


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ย.62- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 4 กันยายน 62 นี้เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เชิญตนไปไต่สวนให้ถ้อยคำเพิ่มเติม กรณีที่สมาคมฯได้เคยร้องเรียนว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.98(3) และ ม.42(3) แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 ที่มีบทบัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ตามที่สมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนต่อ กกต.ไปตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 แล้ว

แต่เนื่องจาก กกต. ยังคงมีอำนาจที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติแห่ง ม.82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งกำหนดให้ กกต. พิจารณากรณีสมาชิกสภาพของ สส. คนใดมีเหตุสิ้นสุดลงตาม ม.98(3) หรือไม่ ซึ่งในที่สุดแล้วหาก กกต.ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและฟังข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแล้ว และเชื่อได้ข้อเท็จจริงมีน้ำหนักเพียงพอก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพของนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.98(3) หรือไม่ต่อไป 

ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสมาชิกภาพแล้ว กกต. ก็จะต้องดำเนินการเอาผิดทางอาญาตาม ม.151 แห่ง พรป.เลือกตั้งต่อไปด้วย ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนด 20 ปี รวมทั้งศาลจะต้องมีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง สส. ดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย. 


เห็นเขาล่ารายชื่อ....... คัดค้าน "ยุบอนาคตใหม่" กันครึกโครมตามโซเชียลมีเดีย ผมก็พลอยคึกตามไปด้วย

จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'
ได้อะไร 'ในเสีย' ที่โคราช?