บีโอไอเดินเครื่องดูดนักลงทุนเกาหลี


เพิ่มเพื่อน    


3 ก.ย. 2562 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยภายในงาน"Thailand - Korea Business Forum" ว่าประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มเกาหลีที่มองเห็นโอกาสในหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่ 1.ประเทศไทยป็นจุดยุทธศาสตร์ในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังเป็นใจกลางการร่วมมือของกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีที (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย)

2.ไทยมีการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่าสูง ซึ่งภายในปี 2565 มีการลงทุนกว่า 64,000 ล้านเหรียญเพื่อพัฒนาระบบคมนาคม และการรองรับการลงทุนต่าง ๆ 3.ไทยมีห่วงโซ่การผลิตที่ดี โดวมีอุตสาหกรรมหลักที่มีการตั้งอยู่ในประเทศไทยหลายปีสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้มากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี 4.ไทยมีตลาดในประเทศค่อนข้างใหญ่ และกำลังซื้อมาก ขณะที่ปัจจุบันเรื่องเปลี่ยนไปใช้โซเชียลมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสของเกาหลี

5.ไทยมีสตาร์ทอัพที่แข็งแรงรวมถึงเอกชนที่พร้อมจะพัฒนาสตาร์ทอัพด้วย 6.ไทยมีคุณถาพชีวิตที่ดี 7.การพัฒนาคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของสายงาน และ8.สมาร์ทวีซ่า เพื่อรองรับที่จะเข้ามาอยู่และอยากจะดึงเข้ามาทำงานในประเทศ รวมทั้งไทยยังมีความเข้มแข็งของรัฐบาลไทยที่ดีขึ้น

นายมุน แช อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกัน 3 ประการ คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผลักดัน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ไบโอชีวภาพ และเครื่องมือการแพทย์สมัยใหม่ 2.สร้างความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่(สตาร์ทอัพ) ต่อยอดนโยบายของไทยที่ปัจจุบันผลักดันสตาร์ตอัพให้เพิ่มขึ้นได้ 30%

3.จะทำงานร่วมกันเพื่อการค้าเสรีระหว่างไทย-เกาหลีตามนโยบายของประเทศที่เปิดกว้างด้านอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากสินค้าเกษตรกรรม โดยหวังเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างเกาหลี-ไทยจากปัจจุบัน 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีแรงงานไทยในเกาหลี 80,000 คน และมีแรงงานเกาหลีในไทย 20,000 คน อย่างไรก็ตามในเดือนพ.ย.นี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เกาหลี เพื่อเปิดโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน