คมนาคมลุยสรุปลดราคารถไฟฟ้า ทำตั๋วเดือน, ค่าเดินทางหักภาษี


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ย. 2562 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่ 6 กันยายนนี้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางราง จะมีการพิจารณาและอนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพในการเดินทางแก่ผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า โดยในส่วนของการลดราคาค่ารถไฟฟ้านั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการจัดทำตั๋วเดือน ที่จะลดราคาจากค่าโดยสารเฉลี่ย รวมทั้งการปรับลดราคาการเดินทางนอกชั่วโมงเร่งด่วน (ออฟ พีค) โดยจะลดราคาค่าโดยสารช่วงออฟพีคลง โดยจะมีการกำหนดเวลาอีกครั้ง ภายใต้แนวคิดให้เวลาออฟพีคของรถไฟฟ้าทุกระบบตรงกัน

อย่างไรก็ตามเริ่มจาก ลดราคาแบบจัดทำตั๋วเดือน ซึ่งจะเป็นการลดราคาค่าโดยสารเฉลี่ยของรถไฟฟ้าแต่ละระบบ ในส่วนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ ราคาปกติ อยู่ที่ 15-45 บาท /คน/เที่ยว มีราคาเฉลี่ย 31 บาท เมื่อทำตั๋วเดือน จะลดค่าโดยสารเฉลี่ยเหลือ 25-30 บาท/คน/เที่ยวโดยช่วงออฟพีคจะเก็บในราคา 15-25 บาท /คน/เที่ยว ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วง อัตราปัจจุบันที่ 14-42 บาท/คน/เที่ยว ค่าโดยสารเฉลี่ย อยู่ที่ 21 บาท ตั๋วเดือนจะลดเฉลี่ยเหลือ 15-20 บาท /คนต่อเที่ยว และจัดเก็บช่วง ออฟพีค14-25 บาท/คน/เที่ยว

ส่วนสายสีน้ำเงิน ปัจจุบัน 16-42 บาท/คน/เที่ยว อัตรา เฉลี่ยคือ 25บาท/คน/เที่ยว เมื่อเป็นตั๋วเดือนค่าโดยสารจะลดลงเหลือที่ 20-25 บาท/คน/เที่ยวและช่วง ออฟพีค จะลงมาเหลือ 16-30 บาท/คน/เที่ยว ขณะที่ส่วนรถไฟฟ้า BTS ค่าโดยสารปกติอยู่ที่ 16-44 บาท/คน/เที่ยว โดยเป็นอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 29 บาท/คน/เที่ยวขณะที่อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่นแบบตั๋วเดือนอยู่ที่ 26 บาท/คน/เที่ยว ซึ่ง BTS ยังไม่มีแผนที่จะลดค่าโดยสารในช่วงออฟพีค 

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในระบบร้อยละ 10 ของจำนวนผู้โดยสารในปัจจุบันแต่ยอมรับว่าอาจทำให้รัฐมีรายได้น้อยลงจึงได้เตรียมแผนหารือกลับกรุงเทพมหานครและกระทรวงการคลังในการนำภาษีป้ายวงกลมในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งแต่ละปีซึ่งแต่ละปีจัดเก็บได้ 14,000 ล้านบาทโดยจะขอจัดสรรมาใช้อุดหนุนมาตรการดังกล่าวปีละ 500 ถึง 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจูงใจให้คนหันมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากขึ้นโดยจะใช้มาตรการทางภาษีในการนำใบเสร็จค่าโดยสารมาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในลักษณะเดียวกับโครงการช็อปช่วยชาติพร้อมยืนยันมาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตามหากมาตรการนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมก็จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้อนุมัติการบังคับใช้ทันทีโดยเฉพาะมาตรการลดค่าโดยสารช่วง off peak สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยจะเป็นการทดลองใช้มาตรการเป็นเวลา 3 เดือนก่อนกรมการขนส่งทางรางจะประเมินผลว่าส่งผลดีต่อการให้บริการระบบรางอย่างไร


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน