คมนาคมโยกย้ายครั้งใหญ่ดัน “สราวุธ”นั่งทล.จิรุตม์ คุม ขบ.


เพิ่มเพื่อน    

3ก.ย.62-รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชระดับ 10 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย 1.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งราง (ขร.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) แทนนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดี ทล. ที่โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แทนนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดี ขบ. ที่โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 3.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) แทนนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดี จท. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2562

4.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ 5.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ มี 4 คน ได้แก่ 1.นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 2.นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) 3.นายกมล บูรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ 4.นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สำหรับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นั้น จะมีการเว้นว่างตำแหน่งอธิบดีไว้ โดยยังไม่มีการโยกเก้าอี้อธิบดีข้ามห้วยมานั่งเป็นอธิบดีคนใหม่ แต่จะเป็นการดันรองอธิบดีของแต่ละหน่วยขึ้นนั่ง
เป็นอธิบดีแทน ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งให้รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งอธิบดีไปพลางก่อน ส่วนด้านนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดี ทย.นั้น แสดงความต้องการชัดเจนที่จะย้ายออกจากเก้าอี้อธิบดี ขอกลับมานั่งตำแหน่งในกระทรวงคมนาคม ไปเป็นผู้ตรวจราชการแบบสมัครใจ


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"