ปปช.เปิดเซฟ'2 สนช.-8 ส.ว.-6 ส.ส.'อู้ฟู้ถ้วนหน้า


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ย.62 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ 1.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย คือ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย อดีต สมาชิก สนช. พบว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,885,820 บาท และพล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ อดีตสมาชิก สนช. และคู่สมรส พบว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,492,482 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 950 บาท

2.สมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน 8 ราย ได้แก่ นายเฉลียว เกาะแก้ว ส.ว. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิ้น 285,589,822 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน บจ.ไตรหิรัญ 2555 มูลค่ารวม 110,250,000 บาท และยังถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการในโรงสีอีกหลาแห่ง อาทิ บจ.โรงสีเกาะแก้วธัญญา 2 บจ.เอสซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) บจ.อู่ทอง ไรซ์ บจ.ก้องเกียรติกีรพัฒน์ไรซ์ อิมพอร์ต – เอกซ์พอร์ต, นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล มีทรัพย์สิน 1,072,509 บาท หนี้สิน 49,902 บาท, นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 145,413,744 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 60.5 ล้านบาท และยังแจ้งว่า มีกระเป๋าแบรนด์เนม 28 ใบ นาฬิกาหรู 10 เรือน ปืน 1 กระบอก เครื่องประดับ 41 รายการ พระเครื่อง 7 รายการมูลค่า 11 ล้านบาทเศษ และปากกา St Dupont ฝังเพชร 1 ด้าม, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,433,151 บาท หนี้สิน 300,000 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ อาวุธปืน 1 กระบอก และยังแจ้งว่า มีรายได้ประจำจากตำแหน่งที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพฯ เดือนละ 50,000 บาท ค่าเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์มติชน เดือนละ 20,000 บาท ค่าเขียนบทกวีตามวาระต่างๆ เดือนละ 20,000 บาท

พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 124,194,728 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ พระเครื่อง 7 องค์เป็นมรดก มูลค่า 40 ล้านบาท อาทิ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดพระเครื่องเมื่อปี 2561) มูลค่า 20 ล้านบาท 1 องค์ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มูลค่า 15 ล้านบาท 1 องค์ และเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี รุ่นแรก ปี 2503 จำนวน 1 องค์ มูลค่า 1 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมี กระเป๋าเอกสารหลุยส์วิตตอง 1 ใบ 1 แสนบาท ปืน 2 กระบอก ปากกาหมึกซึมมองต์บลัง 1 ด้าม 6 หมื่นบาท, พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,687,047 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 40,368,000 บาท เงินฝาก 25,861,965 บาท เงินลงทุน 15,39,573 บาท ที่ดิน 10,974,550 บาท, นางเบญจรัตน์ จริยาธาราสิทธิ์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 34,620,506 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.นครราชสีมา และสระบุรี

นายอมร นิลเปรม และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 143,292,637 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น เงินลงทุนของคู่สมรส 59,990,000 บาท ที่ดิน 45,671,914 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นายอมรแจ้งว่ามีรายได้รวม 696,000 บาท แต่มีรายจ่ายมากถึง 3,136,818 บาท

และ3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย คือ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,501,320 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ปืนสั้นและปืนยาวรวม 4 กระบอก สร้อยคอทองคำ พระเลี่ยมทอง พระพุทธรูปเหรียญทองคำ พระเครื่องและเหรียญบูชา นาฬิกายี่ห้อหรู 10 เรือน เงินตราต่างประเทศ ยูเอส ดอลล่าร์มูลค่า 620,000 บาท และ ยูโรดอลล่าร์ มูลค่า 875,000 บาท, น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส. หนองคาย พรรคเพื่อไทย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,492,809 บาท, พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,728,291 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ อาวุธปืนยี่ห้อ ชิก ซาวเออร์ จำนวน 1 กระบอก

นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,339,772 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง, นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ คู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,443,864 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ พระเครื่อง 79 องค์ และอาวุธปืน, นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 124,408,405 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินเกือบทุกอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 90 โฉนด

โดยมีรายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 20 ก.ย. ป.ป.ช.เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งของ ส.ส.อีก 74 คน ซึ่งในจำนวนนั้นมีบุคคลที่สังคมเฝ้าจับตา อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน