ส้มหวานเงิบ!2มหาวิทยาลัยดังภาคอีสาน แจ้งด่วนยกเลิก'อนาคตใหม่'ใช้สถานที่จัดงานการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

2 มหาวิทยาลัยภาคอีสาน แจ้งยกเลิกให้พรรคอนาคตใหม่ ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการทางการเมือง  โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิลา สวัสดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตมหาสารคาม  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาลัยเขตมหาสารคาม ได้มีหนังสือเรื่อง "ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สถานที่" ไปถึงหัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดมหาสารคาม 

หนังสือระบุว่าอ้างถึงหนังสือศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดมหาสารคามที่ 3/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคมพศ 2562 ตามหนังสืออ้างถึง ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ขอเลื่อนวันที่ในการขอให้สถานที่ โรงฝึก กีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น ในวันที่ 7 ก.ย. 2562 และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตมหาสารคามได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตมหาสารคาม ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนการอนุญาตอนุมัติ ให้พรรคอนาคตใหม่ใช้สถานที่จัดกิจกรรมทางการเมือง จาก ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้สถานที่ราชการจัดกิจกรรมทางการเมือง เป็นการดำเนินที่ขัดต่อข้อ 2 (2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือนฉบับลงวันที่ 16 มี.ค.2499 ซึ่งบัญญัติว่า "ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดๆที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปประชุมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองนั้น เป็นการส่วนตัวก็ได้ แต่ในทางเกี่ยวกับประชาชนและในหน้าที่ให้เป็นการฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน กับต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ด้วย คือ(2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง" ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้นมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

ดังนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตมหาสารคาม จึงขอยกเลิกการอนุญาตให้ใช้โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ชั้น 3 ชั้นตามที่ท่านได้ขออนุญาตไว้ทางมหาวิทยาลัย

วันเดียวกันนี้ นายอำนวย วิชาโคตร หัวหน้าสาขาพรรคอนาคตใหม่จังหวัดขอนแก่น มีหนังสือแจ้งไป  ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยอ้างถึงพรรคอนาคตใหม่ ได้จัดกิจกรรม เวทีเสวนาวิชาการ "จินตนาการใหม่ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่: ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน" (ครั้งที่ 3) หัวข้อ "รัฐธรรมนูญกับปากท้องประชาชน" ในวันอาทิตย์ที่ 8  ก.ย. 2562 ในเวลา 12.00 น - 16.00 น. ราย

หนังสือระบุว่า เนื่องจากสำนักงานสาขาพรรคอนาคตใหม่จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องไม่สามารถเข้าใช้ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้เนื่องจากห้องสมุดประชุมชำรุด อยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว.


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ