เรียงลำดับความสำคัญกันหน่อยเถอะ


เพิ่มเพื่อน    

     ในเวลานี้ประชาชนกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และอีกหลายๆ ปัญหาที่จะต้องเร่งรีบแก้ไข และรัฐมนตรีทั้งหลายก็พยายามทำงานเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนั้น ไม่สามารถจะเดินหน้าได้โดยง่าย เพราะมีฝ่ายค้านบางคน สื่อมวลชนบางราย นักวิชาการบางกลุ่ม ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน มาคอยกระตุกขารัฐบาล ไม่ให้สามารถเดินหน้าทำงานในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น เหมือนประหนึ่งว่าคนเหล่านี้เรียงลำดับก่อนหลังไม่เป็น จึงมีคนพยายามจะเอาเป็นเอาตายกับการแก้รัฐธรรมนูญ และการชี้แจงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน เหมือนประหนึ่งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นยาวิเศษที่แก้ปัญหาประเทศได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำรัฐประหาร แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และทำให้ประชาชนมีเสรีภาพตามครรลองของประชาธิปไตย
    การบริหารจัดการองค์กรใดๆ ก็ตาม เราจะมีทรัพยากรจำกัด ไม่ว่าเงิน คน งบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญว่าเราจะใช้ทรัพยากรต่างๆ นั้นทำอะไรก่อนหลัง หากเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญและมีความเร่งด่วนเราก็ต้องใช้ทรัพยากรกับเรื่องเหล่านั้นก่อน ส่วนเรื่องใดที่ทีความสำคัญน้อยกว่า และไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เป็นสิ่งที่รอได้ เราก็สามารถจัดลำดับในการทำเรื่องนั้นในภายหลัง เวลานี้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน่าจะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุด สมควรที่รัฐบาลจะทุ่มเททรัพยากรทั้งงบประมาณ กำลังคน เวลาที่มีไปใช้ในการแก้ปัญหาของประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดจากน้ำท่วม เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาราคาพืชผลเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งราคายาง ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาผลไม้ต่างๆ ที่มีการผลิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลก็มองเห็นความเร่งด่วนของเรื่องดังกล่าวนี้ แต่ฝ่ายค้านก็พยายามเร่งรัดที่จะให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาเพื่อมาตอบปัญหาเรื่องการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน และบางพรรคก็เร่งเร้าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ
    สำหรับเรื่องการถวายสัตย์นั้น ประชาชนจำนวนหนึ่งมองว่าความไม่ครบถ้วนไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมากมาย ดังนั้นจึงรู้สึกว่าฝ่ายค้านนำเอาเรื่องนี้มาเล่นการเมืองมากไป บางคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นั้น ทำให้พวกเขาหลายคนตีความว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะจบแล้ว คณะรัฐบาลสามารถเดินหน้าทำงานในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้แล้ว บางคนก็มองว่าในเมื่อทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ทางสภาจะต้องมาพูดอะไรกันอีก ทำไมไม่รอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และทุกฝ่ายก็ต้องน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันทุกองค์กร การที่พยายามให้มีการเปิดอภิปรายเรื่องการถวายสัตย์ในสภานั้น เป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่ว่าในการอภิปรายนั้นอาจจะมีการก้าวล่วงหรือไม่ อาจจะเป็นการชี้นำการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าหากนายกรัฐมนตรีตอบว่าเรื่องนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ดังนั้นท่านจะไม่ขอชี้แจงอะไร ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะวินิจฉัย ฝ่ายค้านจะจบหรือไม่ หรือจะพยายามหาประเด็นมาหลอกด่านายกรัฐมนตรีออกอากาศ สร้างวาทกรรมต่างๆ ที่จะทำลายความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรี
คนในพรรคฝ่ายค้านบางคนบอกว่าคนทั้งประเทศกำลังรอฟังคำตอบของนายกรัฐมนตรีอยู่ นี่คือการทึกทักเอาเอง ประชาชนหลายคนเขาไม่ต้องการฟังเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว เขาคิดว่าสำหรับเขานั้น เรื่องนี้จบแล้ว ไม่ควรเอามาพูดคุยกันในสภาอีกแล้ว ประชาชนจำนวนหนึ่งมองว่าเรื่องนี้จบได้แล้ว แต่ฝ่ายค้านบางคนกลับไม่ยอมจบ ดูเหมือนพวกเขามีความพยายามที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำงานไม่ได้ และจะได้มีประเด็นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าบริหารประเทศไม่ได้ ไร้ความสามารถ หรือยิ่งไปกว่านั้น อาจจะมีคนบางคน พรรคการเมืองบางพรรค ต้องการที่จะล้มรัฐบาลนี้ก่อนที่จะได้ลงมือทำงาน เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นรัฐบาลแทน ทำตัวเป็นฝ่ายแค้นมากกว่าฝ่ายค้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
    เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคการเมืองบางพรรคพูดจาราวกับว่ารัฐธรรมนูญเป็นยาวิเศษที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ทุกเรื่อง ถ้าหากมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วประเทศจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า น้ำจะหายท่วม ประชาชนจะหายจน บางพรรคพูดว่าต้องการรื้อรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับ ต้องร่างกันใหม่เลย ด้วยการสร้างวาทกรรมว่าพวกเขาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาทำงานการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติ แต่เราได้ยินเรื่องการแก้ไขปัญหาประเทศชาติจากปากพวกเขาน้อยมาก ที่เราได้ยินจากเขาก็มีแต่เรื่องแก้รัฐธรรม เรื่องลดขนาดกองทัพ เรื่องลดอำนาจและบทบาทของทหาร รวมทั้งความพยายามจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในระดับสถาบัน และเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ในความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของเขานั้น เขาไม่เคยชี้เลยว่ามาตราไหนเป็นปัญหาอย่างไร ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์อย่างไร พวกเขามีแต่พูดว่าจะต้องรื้อทิ้งทั้งฉบับ ปานประหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2562 ไม่มีดีอะไรเลย เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และขัดขวางความเป็นประชาธิปไตย อยากจะขอร้องให้นักการเมืองฝ่ายค้านบางคน สื่อมวลชนบางราย นักวิชาการบางกลุ่ม ลองพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญดูว่าเวลานี้เราควรจะเร่งรัดทำอะไรเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน อย่าเล่นการเมืองให้มากนักเลย ในปัจจุบันนี้ประชาชนที่เอือมระอากับพฤติกรรมนักการเมืองมีมากพอแล้ว อย่าให้มากไปกว่านี้จนนักการเมืองดีๆ ออกมาบ่นน้อยใจที่ประชาชนก่นด่านักการเมืองแบบเหมารวม ช่วยกันทำเรื่องดีๆ ให้ประชาชนเขาชื่นชมบ้างเถอะนะ อย่าให้ประชาชนผิดหวังกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลยค่ะ.
 


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'