2 ปมสำคัญตามต่อเนื่อง หลังจบโกงจีทูจีภาคแรก


เพิ่มเพื่อน    

             ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปเมื่อคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจีถึงที่สุดแล้วในส่วนของคดีอาญา หลังเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ ในคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งจำเลยคือ บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์กับพวก ได้ยื่นอุทธรณ์คดี โดยองค์คณะมีคำพิพากษาแก้ให้จำคุกบุญทรง เพิ่มอีกกระทงหนึ่งเป็นเวลา 6 ปี รวมโทษจำคุกนายบุญทรงจากโทษเดิม 42 ปี เป็นจำคุกทั้งสิ้น 48 ปี   

                สิ่งที่น่าติดตามต่อไปหลังจากนี้มี 2 ประเด็นที่ต้องติดตามต่อ ก็คือ

                1.คดีจีทูจีภาคสอง

                หลังคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ จีทูจี ล็อตสองของ ป.ป.ช. ที่มีนางสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน มีคำสั่งไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาคดีจีทูจีล็อตสอง โดยมีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งตัวบุคคล-บริษัทนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 71 ราย    อันมีชื่อของ สามพี่น้องตระกูลชินวัตร รวมอยู่ด้วยคือ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ "เจ๊แดง"

                หลัง ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว มีรายงานต่อมาว่านางเยาวภาได้ทำหนังสือคัดค้าน น.ส.สุภา ปิยะจิตติ เป็นประธาน โดยให้เหตุผลว่า สุภา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ น.ส.สุภาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ปธ.อนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ต่อมาได้ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง อาจทำให้ น.ส.สุภาเกิดความโกรธเคืองและพิจารณาคดีระบายข้าวจีทูจีอย่างไม่เป็นธรรมได้ แต่สุดท้ายที่ประชุมใหญ่ ป.ป.ช.ยกคำร้องคัดค้านดังกล่าว เหตุผลของนางเยาวภาฟังไม่ขึ้น

                จึงรอดูว่า หลังจากนี้คดีจีทูจีล็อตสองจะใกล้งวดเมื่อใด และจะมีใครโดนแจ้งข้อกล่าวหา-ชี้มูลความผิด จนคดีส่งไปอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาฯ ตามรอยคดีจีทูจีล็อตแรกกันบ้าง

                2.การบังคับคดีทางปกครอง-ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง  

                ที่ผ่านมา เรื่องการบังคับคดีปกครองที่กระทรวงการคลัง-กระทรวงพาณิชย์ ออกคำสั่งทางปกครองให้จำเลยคดีรับจำนำข้าวและคดีจีทูจีชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งกับรัฐ มีปรากฏออกมาเป็นระยะ แต่ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ในการอ่านคำอุทธรณ์ของศาลฎีกาฯ ในคดีบุญทรงกับพวก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดังกล่าว มีการระบุว่าคำพิพากษาได้ระบุตอนหนึ่งว่า

                “วันนี้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของจำเลยแต่ละคนตามคำพิพากษาแล้ว พร้อมออกคำบังคับการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนแพ่งให้กับกระทรวงการคลังตามคำพิพากษาด้วย”

                ทั้งนี้ กระบวนการบังคดีคดีทางปกครองเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งส่วนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข่าวออกมาว่าคืบหน้าไปถึงไหน อาจเป็นเพราะหน่วยงานรัฐและศาลปกครองที่จะเป็นผู้ตัดสินออกคำสั่งทางปกครอง อาจต้องการให้คดีอาญาถึงที่สุดเสียก่อน ซึ่งเมื่อคดีของบุญทรงกับพวกในคดีจีทูจีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันศุกร์ ก็อาจจะทำให้การบังคับคดีทางปกครองน่าจะมีความคืบหน้าออกมาให้เห็นกันบ้าง

                โดยตามกฎหมาย เมื่อคดีทางปกครอง-คดีทางแพ่ง ถึงที่สุดแล้ว หากผู้ถูกร้องไม่ยินยอมชดใช้ความเสียหายนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งภายใน 15 วัน หน่วยงานที่เสียหายจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดทรัพย์ขาดทอดตลาดเพื่อชดใช้ค่าเสียหายต่อไป

                 อนึ่ง ในโครงการจีทูจีก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางแพ่ง พบว่ามีเจ้าหน้าที่ 6 ราย แยกเป็นข้าราชการ 3 ราย และข้าราชการการเมือง 3 ราย ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย 2.57 หมื่นล้านบาท จึงทำให้ ก.พาณิชย์ มีคำสั่งทางปกครองให้จำเลยในคดีจีทูจีชดใช้เงินในจำนวนที่แตกต่างกันไป เช่น บุญทรงให้ชดใช้เงินมูลค่า 1,768,973,012.66 บาท, ภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ชดใช้จำนวน 2,242,571,739.68 บาท เป็นต้น

                อย่างไรก็ตาม ต่อมายิ่งลักษณ์และกลุ่มนายบุญทรง  ได้ยื่นฟ้องกลับ รมว.การคลัง-กระทรวงการคลังเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของกระทรวงการคลังดังกล่าว

                โดยในส่วนของยิ่งลักษณ์พบว่ามีการใช้สิทธิ์ยื่นต่อศาลปกครองกลางถึงสองครั้ง แต่ศาลก็ยกคำร้องหมดเช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางก็เคยยกคำร้องของบุญทรง-ภูมิ กับพวก เนื่องจากศาลปกครองเห็นว่าการบังคับคดียังไม่เกิดขึ้น ทำให้ไม่ต้องคุ้มครอง 

                ด้วยเหตุที่การโต้แย้งยื้อคดีกันอยู่ระหว่างจำเลยคดีจีทูจี-จำนำข้าว กับกระทรวงการคลัง ในเรื่องการออกคำสั่งทางปกครองที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ออกคำสั่งทางปกครองให้ยิ่งลักษณ์-บุญทรงกับพวกต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งตามกระบวนการบังคับคดี ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 57 ซึ่งอนุญาตให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 มาใช้โดยอนุโลม

                กระบวนการทั้งหมดยังไม่ถึงสิ้นสุด จึงทำให้การบังคับคดี เช่น การยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีทางแพ่งจึงยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน ซึ่งยังเหลืออีกหลายขั้นตอน ภายใต้เส้นตายคือ การบังคับคดีต้องดำเนินการภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยิ่งลักษณ์-บุญทรง-ภูมิ กับพวก ชดใช้เงินให้รัฐ

                ทั้งสองประเด็นดังกล่าวข้างต้น คือสิ่งที่ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปจะออกมาแบบไหน โดยเฉพาะที่หลายคนอยากรู้ก็คือ ขบวนการโกงข้าวจีทูจี ใครคือ ผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการ จำเลยในคดี บุญทรงกับพวก จนทำให้บุญทรงบอกว่า กูพูดไม่ได้ ให้ฮือฮามาแล้ว.

 


เห็นเขาล่ารายชื่อ....... คัดค้าน "ยุบอนาคตใหม่" กันครึกโครมตามโซเชียลมีเดีย ผมก็พลอยคึกตามไปด้วย

จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'
ได้อะไร 'ในเสีย' ที่โคราช?