เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30 สต./ลิตร


   

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 30 สต./ลิตรยกเว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางงค์/ลิตร  มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 05.00 น. 

10 ก.ย. 2562 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศขึ้นราคาขายปลีกทุกชชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร  มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 05.00 น. ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 35.06 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 ราคา 27.65 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91 ราคา 27.38 บาท/ลิตร E20 ราคา 24.64 บาท/ลิตร E85 ราคา 20.04 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 25.09 บาท/ลิตร B10 ราคา 25.09 บาท/ลิตร B20 ราคา 21.09 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว