รมว.ศธ.ห่วงเด็กใกล้สอบ สั่งรวบรวมข้อมูลรร.น้ำท่วม หาทางช่วยเหลือด่วน


   


11ก.ย.62-นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขาฯ รมว.ศธ.) ได้รับมอบรองเท้าแตะจากบริษัท นันยาง มาร์เกตติ้ง จำกัด จำนวน 1,008 คู่ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายไกรเสริม กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะรับสิ่งของเหล่านี้และนำจัดส่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยขณะนี้ ศธ.มีศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไว้คอยบริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว ทั้งนี้สำหรับแผนการขับเคลื่อนงานเมื่อน้ำลดลงแล้วนั้น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้สั่งการให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อวางแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยจะจัดสรรงบประมาณลงไปเพิ่มเติมในการซ่อมบำรุงให้ ส่วนโรงเรียนไหนที่น้ำยังไม่ลดและยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ศธ.มอบให้ สพท.จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัย เช่น วัด หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นต้น เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้นักเรียนไปก่อน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงที่จะใกล้ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 แล้ว อีกทั้งโรงเรียนบางแห่งอยู่ในช่วงสอบปลายภาคเรียนด้วย อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ศธ.ได้รับข้อมูลขณะนี้มีนักเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4,000 คนใน 9 จังหวัดแล้ว
 


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ