ศาลรธน.เคาะแล้ววันนัดไต่สวนพยาน 10 ปากคดี'ธนาธร'ถือหุ้นสื่อ


   

 11 ก.ย.62 - ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 ( 3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 10 /2562) 

ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลของศาลจำนวน 10 ปากในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น ที่ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์