อดีตผู้พิพากษากางกฎหมายอธิบายกรณีผู้หลบหนีคำพิพากษาคดีล้มประชุมอาเซียน


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ย.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng โดยมีเนื้อหาดังนี้
 
.....ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า เมื่อได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้น้ันมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทําความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินกําหนดเวลาดังต่อไปน้ี เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้
........(๑) ยี่สิบปี สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบปี
........(๒) สิบห้าปี สําหรับโทษจําคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
........(๓) สิบปี สําหรับโทษจําคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
........(๔) ห้าปี สําหรับโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น

.....กรณีของนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง กับพวกซึ่งเป็นจำเลยในคดีบุกรุกการประชุมอาเชี่ยนที่พัทยาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกคนละ ๔ ปี นั้น
.....ถ้าจำเลยคนใดหลบหนีการลงโทษจำคุกตามคำพิพากษา ก็ต้องใช้เวลาหลบเป็นเวลา ๑๐ ปี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๘ (๓)
.....ถ้ายอมยอมรับโทษตามคำพิพากษาก็ใช้เวลาเพียง ๔ ปี และอาจไม่ถึงถ้ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์