“คลัง”สั่งสรรพสามิตหาช่องรีดเงินรถอีวี


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ย.2562 นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมสรรพสามิต ว่า ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์อีวี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดยให้มุ่งเน้นเรื่องการใช้ภาษีที่เกี่ยวข้องในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีการจัดโครงสร้างภาษีให้เหมาะสม โดยการตั้งกองทุนดังกล่าวอาจจะออกมาในรูปของกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)


ทั้งนี้ วงเงินกองทุนจะพิจารณาเก็บจากผู้นำเข้ารถยนต์อีวีที่ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเงินกองทุนจะใช้ในการส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาบุคคลากร พัฒนาเทคโนโลยี และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในการบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุ ส่วนจะจัดเก็บจากผู้นำเข้ารถยนต์อีวีเท่าไหร่ยังไม่ได้มีการกำหนด


นายอุตตม กล่าวว่า กรมสรรพสามิตยังมีแนวคิดในการเปิดพิกัดอัตราภาษีใหม่เพื่อจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีนวัตกรรม เช่น น้ำเปล่าที่มีการเติมวิตามิน ไม่มีความซ่า มีคุณสมบัติที่เสริมประโยชน์ให้ร่างกาย หรือน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน เพราะต้องการส่งเสริมนวัตกรรม โดยอัตราการจัดเก็บจะถูกกว่าอัตราภาษีเครื่องดื่มทั่วไป ที่ปัจจุบันจัดเก็บตามมูลค่าอยู่ที่ 14% บวกด้วยภาษีจากความหวาน


สำหรับการพิจารณาขยายระยะเวลาการขึ้นภาษียาสูบจาก 20% เป็น 40% ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ต.ค. 2563 นั้น ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยขณะนี้ทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมอยู่ ส่วนการเปิดพิกัดเพื่อจัดเก็บภาษีจากกัญชา ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ ยังไม่มีการเสนอเข้ามา และมองว่ายังเร็วเกินไป


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง กล่าวว่า การตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีฯ มีความจำเป็นอย่างมาก แม้ว่ารถยนต์อีวีจะมีประโยชน์และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้เพิ่มขึ้นมากในอนาคต แต่ก็มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ที่เมื่อหมดอายุแล้วต้องมีหน่วยงานขึ้นมาบริหารจัดการ เพื่อไม่ให่้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการในทันที เพราะหากทำในอนาคตจะไม่ทันต่อสถานการณ์ และจะเก็บย้อนหลังกับรถยนต์อีวีที่นำเข้ามาแล้วไม่ได้


รมช.การคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการอัตราภาษียาสูบ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ต้องไม่ให้ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย เพราะ WTO กำลังจับตามองประเทศไทยอยู่ ดังนั้นการพิจารณาในส่วนนี้จึงต้องคำนึงถึงรายละเอียดอย่างรอบคอบนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ภาพรวมการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ในรอบ 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61-ส.ค.62) อยู่ที่ 5.84 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.1 ล้านบาท หรือ 0.0004% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.95 พันล้านบาท หรือ 0.68% โดยการเก็บภาษีน้ำมัน และยาสูบยังต่ำกว่าเป้าหมาย ขณะที่การจัดเก็บภาษีรถยนต์ เบียร์ และสุรา เก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย


ยุคก่อนๆ....... นายกฯ "ปกครองประชาชน" หมายถึงนายกฯ เป็นนาย ถึงยุค New Normal เปลี่ยนเป็น "ประชาชนปกครองนายกฯ" คือประชาชนเป็นนาย

นายกฯ ที่ 'ขอโทษ' ประชาชน
ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า