สหภาพฯขสมก.ยื่นหนังสือถึง”ศักดิ์สยาม”เริ่งตั้งบอร์ดใหม่


เพิ่มเพื่อน    


13 ก.ย.62-นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับหนังสือแทนว่าต้องการให้ รมว.คมนาคมสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป เนื่องจากขณะนี้การบริหารงานล่าช้า หากไม่รีบดำเนินการจะทำให้ ขสมก. เสียหาย 

นายวีระพงษ์ กล่าวว่าขณะเดียวกัน ยังขอให้เร่งรัดในการติดตามการกรณีที่ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องขสมก.ต่อศาลปกครองกลาง โดยเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาท เนื่องจากได้บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร (อี-ทิกเก็ต) และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง (แคชบอกซ์) จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท โดยขอให้ไปติดตามว่ากระบวนการดังกล่าวทำถูกต้องตามทีโออาร์หรือไม่ พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ ขสมก.

นายวีระพงษ์กล่าวต่อว่า ขอให้พิจารณาให้ ขสมก. เป็นผู้เดินรถ สาย 515 (ทางด่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ใช้อำนาจนายทะเบียนตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อนุญาตให้ขสมก. เดินรถในเส้นทางดังกล่าวอยู่ชั่วคราวจนถึงวันที่ 26 กันยายน.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

“ขอให้ดูแลพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน สภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด (เออรี่รีไทร์) ตามแผนฟื้นฟูองค์การ”นายวีระพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอื่นๆอีก เช่น ขอให้ ขสมก. บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถนำโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมาบังคับใช้กับพนักงานไม่ได้ขอให้ ขสมก. ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมาย ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไปรวมถึงขอให้แก้ปัญหารถตู้ผิดกฎหมายหรือรถเถื่อนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้กรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถตู้หรือรถหมวดต่าง ๆ ที่กระทำผิดกฎหมาย

ด้านนายวิรัช กล่าวว่า จะนำข้อเสนอเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา พร้อมย้ำว่า กระทรวงฯยินดีรับฟงข้อเสนอจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกันนโยบายของกระทรวงคมนาคมคือต้องการให้ขสมก.เป็นขนส่งแห่งชาติ จะต้องมีรถที่ดีให้บริการแก่ประชาชน ส่วนเรื่องเส้นทางขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปเส้นทางเดินรถอยู่ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่มีเรื่องค่าโง่แน่นอน

อย่างส่วนกรณีของรถเมล์สาย 515 (ทางด่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เดินรถชั่วคราวนั้น จะเร่งหารือกับกรมการขนส่งทางบกให้เร่งพิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้