"รมว.อว." ระบุมรภ.เลิกผลิตบัณฑิตป.โท-เอก และภาพรวมมหา'ลัย ต้องสร้างครูเพื่อผู้สูงวัย สอนทักษะชีวิตหลังเกษียณ 


   

13ก.ย.62- ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่มสถาบัน 16) ว่า ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องเข้าใจการใช้ชีวิต การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และสอนเด็กให้รู้ถึงการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยต้องสอนให้เด็กกล้าที่จะล้มเหลว รู้จักการทดลองผิด ทดลองถูก ปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมให้เด็กสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาได้ ขณะเดียวกันสังคมไทยได้เข้าสู่ยุคสังคมสูงสัย เราก็จะต้องสร้างครู เพื่อผู้สูงวัย ซึ่งจะต้องเข้าใจจิตวิทยา สอนทักษะอาชีพหลังเกษียนในลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่วนตัวตนเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ควรจะเลิกเปิดสอนระดับปริญาโทและปริญญาเอก แต่ให้เน้นผลิตปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยที่พอจะมีศักยภาพ ก็ควรที่จะลดการผลิตปริญญาตรี ให้เน้นผลิตปริญญาโทและเอกเพิ่มขึ้น ควรแบ่งหน้าที่กันทำ  ไม่ใช่แย่งหน้าที่กันทำเหมือนทุกวันนี้ อว.มีนโยบายที่ชัดเจนและกบ้าที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการบริหารจัดการ โดยใช้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อน


“ผมอยากให้คณะครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ มีการทำวิจัยเชิงระบบการศึกษาของประเทศ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมปัญหาการศึกษา และแก้ให้ถูกจุด และให้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ มรภ.ในการพัฒนาครู ให้ช่วย มรภ. เพราะ มรภ.ดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ หาก มรภ.ผลิตครูที่ไม่ดีพอ การศึกษาของประเทศก็เป็นเรื่องที่น่าห่วง จึงต้องมีการให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงในการผลิตและพัฒนาครู"รมว.อว.กล่าว 
 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว