ทอท.ลุยลงทุนรถไฟฟ้า 3 พันล้านบาทเชื่อมสนามบินดอนเมือง-บีทีเอส


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย. 2562 เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่าสนามบินดอนเมืองจะเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่มีระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมสะดวกต่อการเดินทางและสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมียอดเติบโตต่อเนื่องในปัจจุบัน ดังนั้นทอท.จึงมีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล ระยะทาง 3 กม. มูลค่าราว 3,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต บริเวณถนนพหลโยธิน เข้ามายังสนามบินโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สองจุดคือบริเวณสถานีสะพานใหม่และสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ นอกจากนี้สนามบินดอนเมืองยังมีระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย-สปป.ลาว-คุณหมิง(จีน)​และระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง พร้อมทางเชื่อม(Sky Walk) เข้าสู่อาคารผู้โดยสารโดยตรง นอกจากนี้ยังมีระบบรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีกด้วย

เรืออากาศโท สัมพันธ์กล่าวต่อว่า สำหรับพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 มูลค่า 39,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2562-2568 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขออนุมัติงบประมาณในโครงการ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากได้รับอนุมัติจะใช้เวลาออกแบบ 1 ปีก่อนเปิดประมูลช่วงปลายปี 2562 หรือ ปีต้นปี 2563 สามารถเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน 6 เดิม และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 ให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายใน ประเทศ

ทั้งนี้ขณะที่ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และ อาคาร 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี และดำเนินการขยายระบบจราจรเพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นภายใน ทดม. ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขยายลานจอดอากาศยาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องตามงานในโครงการ

เรืออากาศโท สัมพันธ์กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน โดยสรุปขอบเขตงานได้ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็น 1. งานพัฒนาด้านทิศใต้ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6, งานปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านทิศใต้), งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น, ก่อสร้างลานจอดอากาศยาน และอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล (General Aviation) และงานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัย

2.งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าภายในสนามบิน (APM)​ งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ, งานก่อสร้่างอาคารจอดรถและอาคารสำนักงาน, งานขยานหลุมจอดเครื่องบินและงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน, งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน ด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1   3.งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน (Airside) ได้แก่ งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับ, งานปรับปรุงพื้นที่ ด้านทิศเหนือ ก่อสร้างอาคาร Power House และ Control Post

นอกจากนี้ยังมีดำเนินการก่อสร้าง JUNCTION BUILDING งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร งานก่อสร้างอาคารจอดรถระยะยาวด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ และลดความแออัด โดยงานดังกล่าวจะแยกการดำเนินงานจาก ในโครงการโดยดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุน


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'