"สุวิทย์"เตรียมเดินสายพบ23สถาบันผลิตครู ปรับทิศทางการผลิตบัณฑิตสายนี้


เพิ่มเพื่อน    

   

16ก.ย.62- อว. พร้อมหารือร่วม ศธ. วางแผนการผลิตครู “สุวิทย์” เผยเบื้องต้นเตรียมเดินสายไปยัง 16สถาบัน + มรภ.7  แห่ง  เพื่อรับทราบทิศทางการผลิคครู  ยกมศว มาเป็นต้นแบบพัฒนา ย้ำการใช้งานครูที่ผลิตอย่างมีคุณภาพ ต้องไม่ผิดฝาผิดตัว หรืออยู่ผิดที่ เพื่อจะได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่

นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กำลังเดินหน้าปฏิรูปการผลิตครู รวมทั้งจะหารือร่วมกับตนในฐานะ รมว.อว. เพื่อวางแผนการผลิตครูร่วมกันนั้น ขณะนี้ ตนยังไม่ได้รับการติดต่อจาก รมว.ศธ. แต่หากติดต่อมาตนก็พร้อมที่จะหารือ ส่วนกรณีที่ รมว.ศธ.ต้องการให้กระบวนการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อที่หน่วยงานรับครูมาใช้จะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณมาพัฒนาครูเพิ่มอีกนั้น ในส่วนนี้ตนมองว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยที่ผลิตครูจะอยู่ในสังกัด ศธ. ดังนั้น ถ้าการผลิตครูได้มาตรฐานแล้ว ศธ.ก็อาจจะไม่ต้องไปอบรมครูเพิ่มเติมทุกอย่างก็จบ เพราะอยู่ในกระทรวงเดียวกัน  แต่ตอนนี้หน่วยงานผลิตครูแยกออกมาอยู่ อว. เพราะต้องตอบโจทย์ด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ศธ.กับอว. คงต้องมาคุยกัน โดยเฉพาะการผลิตครูแห่งอนาคตจะต้องเป็นอย่างไร  ครูต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน และตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่21

" ที่ผ่านมา ผมกับ รมว.ศธ.มีการพูดคุยกันเรื่องการผลิตครูมาตลอด  และระหว่างนี้ผมก็กำลังเดินสายไปพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู เช่น  ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16สถาบัน+7สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)  เป็นต้น  เพื่อชี้แจงนโยบาย อว. พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน หรือแผนการผลิตครู รวมถึงความต้องการครูในอนาคต "
นายสุวิทย์กล่าวอีกวาส  ที่สำคัญตนยังได้ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ผลิตครูให้มาเป็นต้นแบบการผลิตครูให้แก่หน่วยผลิตครู  โดยเฉพาะการผลิตครูของมรภ. ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการผลิตครูด้วย เพราะตนมองว่าการผลิตครูจะต้องมองในเชิงระบบและคุณภาพ  ต้องดูว่าหน่วยงานที่ต้องการใช้ครูนั้นต้องการครูแบบไหน ครูสาขาไหนที่ขาดแคลน เพราะบางครั้งมหาวิทยาลัยผลิตครูที่มีคุณภาพไป  แต่ไปอยู่ในที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับที่เรียนมาก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี  ดังนั้น การผลิตครูต้องดูทั้งระบบ ดูปริมาณการผลิต ให้ตรงกับความต้องการและเมื่อผลิตออกมาแล้วก็ต้องให้ครูได้ปลดปล่อยศักยภาพด้วย   เพราะบางครั้งการไปบรรจุผิดฝาผิดตัวก็ไม่มีประโยชน์คงต้องคุยด้วย


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?