นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ ผลิตเครื่องชาร์จแบตมือถือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เพิ่มเพื่อน    

นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ เร่งผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่มีไฟฟ้าใช้ คาดว่าจะยังคงใช้เวลานานกว่าระดับน้ำจะลดลง พร้อมทั้งเตรียมผลิตเครื่องกรองน้ำสะอาด และชุดพลังงานให้แสงสว่าง แจกจ่ายไปตามชุมชนด้วย

17 ก.ย.62 - ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดเผยว่าขณะนี้ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จะเริ่มคลี่คลายลง แต่หลายชุมชนยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ และจะท่วมอีกนานนับเดือน ซึ่งประชาชนจำนวนนี้จะได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าในการใช้ประโยชน์ในสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสารจากทางราชการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้เร่งผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพื่อส่งมอบผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากข้อมูลการสำรวจพบว่าชาวบ้านหลายชุมชนยังอาศัยในบ้านเรือน ไม่อพยพขึ้นมาที่ศูนย์ช่วยเหลือ ด้วยปัจจัยหลายประการทั้งการเคลื่อนย้ายที่ลำบาก เป็นห่วงบ้านเรือนที่พักอาศัย จึงจำเป็นที่ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนต่อไป ซึ่งหลายชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตามบ้านเรือนถูกตัด ป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ทำให้แบตเตอรี่หรือพลังงานที่อยู่ในโทรศัพท์หมดไป ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารของผู้ประสบภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ผลิตชุดเครื่องจ่ายพลังงานชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบเคลื่อนที่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจำลองจากชุดชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

ในส่วนของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ประกอบด้วย แบตเตอร์รี่รถยนต์  ขนาด 60 Ah จำนวน 1 เครื่อง ชุดหัวชาร์จรองรับการใช้งานหัวชาร์จ USB จำนวน 10 หัว ตะกร้าชุดสายชาร์จ เบรกเกอร์ รถเข็นแบบล้อลาก และชุดชาร์จไฟแบตเตอร์รี่ โดยเครื่องชาร์จโทรศัพท์ แบตเตอรี่ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จำนวน 20-30 เครื่อง ในเบื้องต้น คณะได้ผลิตจำนวน 5 ชุด งบประมาณชุดละ 4,000 บาท โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้นำส่งมอบให้กับชุมชนที่ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีก 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องกรองน้ำสะอาด และชุดพลังงานให้แสงสว่าง เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

 


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'