แจงงานเลี้ยงเกษียณศธ.ไม่ได้ผลาญงบฯของจับฉลากภาคเอกชนให้


   

 

19ก.ย.62- นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการจัดโครงการเกษียณอายุราชการในชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันธ์กันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ซึ่งหลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดิน ว่า ตนขอยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานราชการสังกัด สป. และเป็นการดำเนินโครงการที่ทำมาทุกปีไม่ได้มีวัตถุประสงค์มุ่งผลาญการใช้งบประมาณ อีกทั้งการจัดกิจกรรมนี้ ศธ.ได้เขียนโครงการอย่างถูกต้องตามหลักของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งทำอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยกิจกรรมแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วงระหว่างภาคเช้าและเย็น ซึ่งภาคเช้าเป็นการเสวนานำบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการมาพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร และการมอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีข้าราชการ สป. ส่วนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยประเด็นที่มีข้อสงสัยเรื่องการแจกของรางวัลนั้น ในส่วนของของรางวัลที่ ศธ. ได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชน เพื่อนำมาจับฉลากเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ของผู้มาร่วมงานทั้งหมด

“ทั้งนี้สำหรับกรณีที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มาร่วมงานทั้ง 3 คนนั้น ทางสป.เชิญมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ โดยที่ไม่ได้มีการสั่งให้ดำเนินโครงการนี้แต่อย่างใด”รองปลัด ศธ.กล่าว
 

 


ผม "หายไป" ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวันแต่วันนี้ ๒๑ ตุลาไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ........

'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี