ถวายสัตย์ก็ยังโกง!


เพิ่มเพื่อน    

                 ควันหลงซักฟอกนายกฯ

                ยังมีประเด็นให้พูดถึงอีกเยอะ

                และอยากทำความเข้าใจว่า ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าทำหน้าที่แค่ไหน

                มิติใด!

                รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

                “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

                ประโยคท้ายท่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวไม่ครบ

                "สุทิน คลังแสง" เปิดประเด็นว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณตน ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะระหว่างคณะรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์

                แต่เป็นการถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ผ่านไปยังประชาชน

                ประเด็นนี้ลบล้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิง

                หาก "สุทิน คลังแสง" เชื่อเช่นนั้นอย่างบริสุทธ์ใจจริง ประเด็นนี้จึงน่าสนใจอย่างมากทีเดียว

                กลับไปที่คำถวายสัตย์

                หลักๆ คือ "จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน"

                ถ้าเป็นไปตามที่ "สุทิน คลังแสง" ยืนยัน

                ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

                รัฐบาลอื่นๆ เช่น รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็ต้องถวายสัตย์ด้วยประโยคนี้ต่อหน้าพระพักตร์พระมหากษัตริย์ผ่านไปยังประชาชน

                นั่นเท่ากับว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์-ทักษิณ บอกประชาชนว่า จะไม่โกง

                แล้วผลเป็นไง?

                พรรคเพื่อไทยเอาจริงเอาจังกับการถวายสัตย์ไม่ครบ

                พรรคไทยรักไทย พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาลถวายครบ กลับไม่ทำตามคำถวายสัตย์ นี่จึงน่าจะเป็นประเด็นที่สังคมทวงถามมากกว่า

                ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วยังโกง!

                "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" โกงทั้งคู่

                ส่วนรัฐมนตรีที่ร่วมถวายสัตย์วันนี้ยังอยู่ในคุก

                ถ้า "บุญทรง เตริยาภิรมย์-ภูมิ สาระผล" ยอมพูดความจริง

                คุกยังเปิดรับนักการเมืองอีกหลายคน

                อาจเพิ่ม "ตระกูลชินวัตร" เข้าไปอยู่ในบัญชีหนังหมา. 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"