คลังประกาศควัก 2หมื่นล้านช่วยชาวนา เจอปัญหาน้ำท่วม-แล้ง


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ย. 2562 เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 ก.ย. 2562 ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มอบเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2562/63 จำนวน 2,000 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ราย 

นายจีรวัฒน์  โลหะ ผู้อำนวยการ ธกส.ขอนแก่น กล่าวว่า  เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 62/63 อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   โดย ธกส.ได้โอนเงินตามโครงการแก่เกษตรกรไปแล้ว 1,773,549  ครัวเรือน  เป็นเงิน10,976  ล้านบาท  คิดเป็นนร้อยละ 40  ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

ส่วนที่เหลือทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยส่งข้อมูลการเพาะปลูกให้กับ ธกส.เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการและเตรียมจ่ายเงินในรอบต่อไป  ซึ่ง ธกส.จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ตู้เอทีเอ็มและเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติของ ธกส.

ขณะที่ นายอุตตม  สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า จากนี้ไปหน่วยงานต่างๆจะทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่อมโยงกันให้ชุมชนเข้มแข็งเพราะจะเป็นฐานแห่งความก้าวหน้าความเจริญ ซึ่งต่อจากนี้ไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงอื่นๆจะร่วมกันทำงานโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 


" รัฐบาลจะออกมาตรการที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งปีนี้ประสบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมในปีเดียวกัน  เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งขณะนี้ได้ให้ ธกส. และกรมบัญชีกลาง จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 25,000 ล้านบาท สำหรับวันนี้เป็นงวดแรก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม"


รมว.คลัง กล่าวต่ออีกว่า  ขณะนี้ ธกส.ได้รับรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงเกษตรฯแล้ว มีประมาณ 2 ล้านราย และ ซึ่งจะทยอยโอนเงินช่วยค่าปลูกข้าวเข้าบัญชี ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันให้เสร็จสิ้น ในส่วนของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กำชับให้ ธกส.พิจารณาช่วยเหลือทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว   โดยระยะเร่งด่วนให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ  สนับสนุนศูนย์อพยพ   ส่วนระยะยาวพิจารณามอบเงินช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน  เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และข้าวของเครื่องใช้ในครอบครัว


"สำหรับภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ ธกส.ให้มีมาตรการขยายเวลาการชำระหนี้และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครอบครัวเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 6 เดือนแรกและสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่นค่าลงทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลที่นำมาใช้ในการฟื้นฟูอาชีพรายละไม่เกิน 50,000 บาทชำระไม่เกิน 15 ปี  รองรับวงเงินสินเชื่อรองรับมาตรการต่างๆจำนวน 60,000 ล้านบาท"


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'